03:49 20 ޖޫން 2017 28 Z�-�l-Xicc� 1438
advert
 • އިމްސާކް --
 • ފަތިސް --
 • މެންދުރު --
 • ޢަސްރު --
 • މަގްރިބް --
 • އިމްސާކް --

ވާހަކަ: ހީލީމާ (ހަތްވަނަ ބައި)

(ހަތްވަނަ ބައި) ފަޒާލް ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހޫރެން ފެށިއެވެ. އާނިޔާ ގަދަޔަށް ފަޒާލްގެ ގައިގާ ބައްދައިގަނެ ފަޒާލްގެ ކޮނޑުގައި ބާރަށް ދައްއެޅިއެވެ. ވީތަދުންނާއި ވެފައިވާ ވަރުބަލިން ފަޒާލް…

ބާޒާރުގެ އަގު

 • ދޮންކެޔޮ (ވަކެއް) 5
 • އަނބު (ބައެއް) 12
 • އާދައިގެ ކާއްޓެއް 20
 • ލުނބޯ ކިލޯއެއް 60
 • ފިޔާ ކިލޯއެއް 12
 • ކުކުޅު ބިހެއް 1.5