ރާއްޖެއަކީ ދެވަނަ ގެ ކަމަށް ބަލާ ތަނެއް ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޭޕާލަށް ސަޕޯޓުކޮށްދިނުމަށް ނޭޕާލްގެ ކެޕްޓަން ކިރަން ޝެމްޝޮން އެދިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ނޭޕާލްގެ ތާރީހުގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް އެންމެ ދުރަށްވެސް ދެވުނީ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލާއި ހަމަޔަށެވެ.

ނޭޕާލްގެ ކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ކިރަން ޝެމްޝޮން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ގޯލު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓާފައެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް ޓީސީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކީޕަރަކަށް ހުރީވެސް ކިރަން އެވެ. ރާއްޖެއަށް ތަށި ލިބުމުގައި އޭނާ އަދާކުރި ދައުރު ބޮޑެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ކިރަން ބުނީ ދިވެހިންގެ ސަޕޯޓު ނޭޕާލަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެއީ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގައި ކިރަންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ނޭޕާލް ޓީމު އެންމެ ޕްރެޝަރަށް ދިޔަ ދަނޑިވަޅު ތަކުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ޓީމު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާފައެވެ. ނޭޕާލުން ފައިނަލަށް ދިޔައީ ފަސް ޓީމު ވާދަކުރި ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 7 ޕޮއިންޓް އެއްކޮށްގެންނެވެ.

ނޭޕާލް ވަނީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެތެރެއިން ރާއްޖެއާއި ލަންކާ އަތުން މޮޅުވެ ބަންގްލަދޭޝް އާއި އެއްވަރުކޮށްފައެެވެ. ބަލިވީ އިންޑިއާ އަތުން އެކަންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެގަޑިން ރޭގަނޑު 20:00 ގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ޢަދަނުބެ

  ޢެތްގޮތަކުން ތީހަމަ ރަނގަޅު ކަމެތް އިންޑިޔާޔާ ދެކޮޅުކަން ދައްކަން މީރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށްފެނޭ

  75
  3
 2. ބުޅިތުނބި

  އިންޝާ ﷲ މަގޭ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ..

  77
 3. އަލީ އާރިފް/ ވަށަފަރު

  ދުވެހިންގެ ސަޕޯރޓް ނޭޕާލަށް....

  46
  2
 4. ޛުލޭޚާ

  ނޭޕާލަށް ސަޕޯޓް ކޮށްފިއްޔާ މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގައި ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ޚާއިނުންތައް ރުޅި އަންނާނެ.

  40
  5
 5. ސަމާ

  ދިވެހިން ނޭޕާލާއި އެކު ތިބުމަށް އެދެން.
  އެގައުމުގެ ދަރިޔަކު ދިވެހި ޓީމަކަށް ކުޅޭ ތަށި މިލްކް ކުރަން ބޮޑުހިތްވަރެއް ކުރި

  38
  2
 6. ާސަރީފް

  ނޭޕާލް ޖާރސީ ކޮންތާކުން ލިބެނީ ؟

  37
  2
 7. އަހުމަދު

  ސަޕޯޓު ނޭޕާލަށް

  33
  2
 8. ގާދިރު

  ﷲ އިރާދަފުޅުން ތިޔަ ކިބުރުވެރި އިންޑިޔާ ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވާނެ

 9. ރައްޔިތުމީހުން

  ނޭޕާލް އަށް ސަޕޯޓްކުރަން މާކުރިން ވެސް ނިންމާފައި އޮތީ..
  އިންޑިއާ އައުޓް

 10. އަބަދުވެސް ގައުމީ ޓީމު އާއި އެކު

  މި ފަހަރު މިހިރީ ނޭޕާލް އާއި އެކު. ފައިނަަލް ގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން މިތިބީ ނޭޕާލް އާއި އެކު. މީ ނޭޕާލް ގެ ފަހަރު ، އިންޝާ ﷲ