ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ބްރޭންޑެއްގެ އަތަރް އޫދް އަލް ސަބާޔާ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އޫދް އަލް ސަބާޔާއިން ތައާރަފްކޮށްފައި ވަނީ، ވިކްޓޯރިއާ ސީކްރެޓް ވައިލްޑް ފްލާވާގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕާފިއުމް އަތަރް އާއި އޮލިމްޕިއާ ލެޖެންޑް ޕަކޯ ރަބޭނޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕާފިއުމް އަތަރެވެ. މިއީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕާފިއުމް އަތަރެކެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ތައަރަފްވި ދެ ވައްތަރެއްގެ ސެންޓެކެވެ. މި ސެންޓުގެ ޕާފިއުމް އަތަރް މިރޭ 20:00 އިން ފެށިގެން އޫދް އަލް ސަބާޔާ އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއި، އަމިއްލަ ބްރޭންޑްތަކުގެ އަތަރާއި ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ އޫދް އަލް ސަބާޔާއަކީ، އެތައް ދިވެހިނެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ބްރޭންޑެކެވެ. އޫދް އަލް ސަބާޔާގެ ފިހާރަތަކުން ސެންޓާއި އަތަރުގެ އިތުރުން، ބޮޑީ ލޯޝަން، އާއި އަބާޔާ އަދި އެއާފަރެޝްނާ އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

އޫދް އަލް ސަބާޔާ ފިހާރަ ހުންނާނީ މާފަންނު މިރިޔަސް މަގުގައެވެ. އެ ބްރޭންޑްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫގައިވެސް ހިންގަމުން އަންނައިރު، އޫދް އަލް ސަބާޔާގެ އުފެއްދުންތައް ރީޓެއިލްކޮށް ހުޅުމާލެ ޝަރޫ މާޓުން ލިބެން ހުންނާެނެއެވެ.

އޫދް އަލް ސަބާާޔާގެ ފޯން ނަމްބަރަކީ 9495757 އެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ސަނާ

  ޕަކޯރަބަން އަކީ މާކުރީގަ ވެެސް ގެންގުޅޭ ސެންޓެއް ވެދާނެ އަތރު 2019 ގަ ތައާރަފް ކުރީކަމަށް

  • ޙަހހަ

   އޮލިމްޕިއާ ލެޖެންޑް

 2. Anonymous

  ސަޅިއޭ އިނގޭ... އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާކަހަލަ ގުޑްސް ގެނެސްދޭބައެއް.... ނައިސް ވަރަށް...

 3. ސަޅި ބެ

  ތީ މީހިކު ދިވާލައަގެން މުއްސަނދި ވެފަ ހުރި މީހެއް ހަލާލެއް ހަރާމެއް ނުބަލާނެ މީވަރައް ވާހަކަ