އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަޝްމީރުގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އަލަށް ހިންގަން ފެށި ޖަރީމާއަށް ތާއިދު ކުރިތާ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސުޝްމާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

ސުޝްމާ މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކަޝްމީރުގައި ހިންދޫ އިން އާބާދު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތާރީޚީ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ފުރަތަމަ ހާރިޖީ ވަޒީރު ކަމަށްވާ ސުޝްމާ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މެއި މަހާއި ހަމައަށް އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރު އޮތް އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްފައި ނުވާތީ އޭނާ އަށް މޯދީ މެއި މަހު އެކުލަވާލި އާސަރުކާރުގެ ވަޒީރު ކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް މަރުވުމާއި ހަމައަށް ވެސް ސުޝްމާ ހުރީ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ސީނިއާ މަގާމެއްގައެވެ.

ސުޝްމާ އަކީ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަތް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕާލަމެންޓަށް އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ލެޖިސްލޭޓިވް އެސެމްބްލީ އަށް އިންތިޚާބު ވެފައެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގައި ހަރިއާނާ ސްޓޭޓްގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުކަން ސުޝްމާ އަށް ލިބުމާއި އެކު އިންޑިއާގެ ތާރީޚްގައި ވަޒީރުކަން ލިބުނު އެންމެ ޒުވާން ބޭފުޅަކަށް ސުޝްމާ ވިއެވެ. ސުޝްމާ ވަނީ 1998 އޮކްޓޯބަރ 13 އިން ފެށިގެން 3 ޑިސެމްބަރ 1998 އަށް ދިއްލީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ކަން ކޮށްފައެވެ.

ސުޝްމާ އަށް ހާރިޖީ ވަޒީރުކަން ލިބުމާއި އެކު އޭނާ ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައީ "ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ގުޅުވައިދޭ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ. ސުޝްމާ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ އެކަންކަން ހައްލު ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ސުޝްމާ އަށް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ސިއްހީ ބައެއް މައްސަލަތައް ދިމާވެފައެވެ. ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އޭނާގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހަދާފައެވެ.

ސުޝްމާ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ބީޖޭޕީ އިން ވަނީ ހިތާމަފާޅުކޮށް އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިއާ ކިޔާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

53 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  والحمدالله

  105
  5
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   އެއްކަލަ ސައިކޯ ހާބީ ގޮލާ ފަށައިފި.ކިތަންމެ ވަރެއް ވިޔަސް ހުރިހާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާތްތައް މުލުން ލުހެލާނެ.ހާސްނުވޭ

   7
   124
   • .....

    ހަމަޖެހޭ މީހާ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ކޮބާކަން ކިޔާ ދީބަލަ....

    39
    1
   • Anonymous

    ނުވާނެ ތިކަމެއް. ލާދީނީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެތިކޮއްލާނަން.

    46
    4
    • މޮޔައެނޮނިމަސް

     ތިހެން ކިޔަމުން ސީރިޔާގަ ވެސް ކޮއްކޮ މެން ފެށީމެއްނު.ޗޮކުން ދިޔައީ.ހައްހައްހާ

     3
     26
     • ސީއައިއޭ

      ސީރިޔާގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮންބައެއްކަން ނޭންގޭ ގަމާރުން ކޮމެންޓް ނުކޮށްބަލަ

   • Anonymous

    އެއްކަލަ ސައިކޯ ލާދީނީ ގޮލާ ފަށައިފި. ކިތަންމެ ވަރެއް ވިޔަސް ލާދީނީ މީހުން ނެތިކޮއްލާނަން.

    28
    4
   • މޮޔަގޮވުން

    ކަލޭ ލާދީނީ ވެގެން އަމިއްލައަށް މޮޔަ ގޮވަން ގޭގަ އޮވެބަލަ!

    2
    8
   • ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

    ދިރިތިބީންނަށް އިބުރަތެއްކަމުގައި ލައްވާވަރުގެ ކަމެއް މިކަލޭގެ ތައުބާނުވެ އުޅޭނަމަ ޖައްސަވާފާނެ... ތައުބާވޭ ދޫނީ

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   އެކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމަނާއެއް އިރާދަކުރެއްވީޔަ އަންނާނެ.ހަރުކަށި މުސްލިމުންނާ ދެކޯޅަށް

   2
   40
   • Anonymous

    ގެރީގެ ސިކުނޑި ހުންނަ ބަޔަކައް ކޮންކަމެއް ވާނީ.

    20
    1
 2. މޫސަ

  އަލްހަމްދުލިއްލާހި އަނިޔާވެރިންނިކަމެތިކުރައްވާނދޭވެ

  173
  3
 3. ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

  ޝުސްމާ މަރުވުންތީ ﷲ ލެއްވި ރަހްމަތެއް. އަލްހަމްދުﷲ... އިބޫ ކަލޭ ބުނޭ ތަލަބޯ ގާތު އެގައުމަށް ތައުޒިޔާކިޔާފަ ދަފްތަރެއް ހުޅުވަން... އިބޫ އަންނިގާތުބުނޭ ބައި މީހެކޭ ޝުސްމާއަކީ އިމުރާނުއަށް ގުޅާފަ އަހާށޭ ކަށުނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ

  109
  7
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް މިފަހަރު ޖަމާއަތޭ އިސްލާމްގެ ޓެރަރިސްޓުންތަށް ކަށްމީރުން ބޭރު ކުރާނެ.

   3
   51
   • މޮޔަގޮވުން

    ކަލޭ މޮޔަ ގޮވަން ގޭގަ އޮވެބަލަ !

   • ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

    ކަލޭ ބުއްދި ފިލާ ހިގާދާނެ... ތައުބާވޭ... ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހު އަޅަމެން އެތިސްޓުންނާއި ލާދީނީ މީހުން ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވާށި. އާމީން

   • ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

    އަހަރެމެްވެސް ހައްދުފަހަނަ އެޅި ދީނީ ޖަމާއަތްތަކާ ދެކޮޅު... ކަލޭ ވިހޭ ބަޔަކާ ކަލޭ ވިހެއުމުގައިވާ ނުބައިކަމަކާ ކަލޭ ދިރިހުރުމުން އޮތް ނުބައިކަމަކާ ކަލޭ މަރުވުމުން އޮތް ނުބައި ފިތުނަތަކުން އަޅަމެން ރައްކާތެރިކަން ﷲގެ ހަސްރތުންއެދެމެވެ

 4. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  والحمدالله

  91
  2
 5. ގައުމުގެ ދޫ

  ބައެއް ދިވެހިންނަކީ ހަމަ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތި ހިތައް އަންނަހާ އެއްޗެއް ބަންޑުންކޮށްލާ މީހުން. ބަލަ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމުގެ ބާރު އިންސާނާއަށް ދެއްވީ ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތުގަ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ.

  24
  2
 6. ާނަބާ

  މިހާރު އިނގޭނެ ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަމާއި ، ޢަޒާބާއި ސަވާބު ލިބޭނެކަން ، الحمد الله

  123
  2
 7. Anonymous

  ޢަލްހަމްދލިﷲ. މިކަހަލަ އަނިޔާވެރިޔެއް މަރުވުމަކީ މުސްލިމުންނައް ލިބުނު ނަސްރެއް.

  111
  1
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ސައުދީގެ މިހާރު ހުރި ވެރި މީހާ ް މަރުވެގެން އުފާ ނުކުރާނަންތަ؟

   7
   24
 8. Anonymous

  ދެން އޮވޭ ޖަހަންނަމައިގެ ވަތު ކިބައިގައި އަލިފާނާ ކުޅެން.

  82
  2
 9. ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

  ސުޝްމީތާ ނެތަސމިފަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަށް ތަށް ކަޝްމީރުން ބޭރު ކުރާނެ.ހާސް ނުވޭ

  9
  104
  • ޢަލިފް

   ގަމާރު ކަމުގެ ހައްދުފަހަނަޅާފަ

   31
   2
  • Anonymous

   އަޅެ ރޭޕިސްތާނުގެ ތިބި ގެރީގެ އަޅުން ނެތިކޮއް މުޅި އިންޑިޔާ މިނިވަންކޮއް މުސްލިމުންގެ އަތް ދަޝައް ގެންނާނެ ދުވަސް ކައިރި ވެއްޖެ.

   39
   2
   • މޮޔައެނޮނިމަސް

    ހައްހައްހާ.ތިހެން ކިޔާތާ ހާދަ ދުވަހެއް ވެއްޖޭ ހަމަ އެއްކަމެއް ނުވޭ.އިން ޔޯރ ޑްރީމްސް ބްރޯ

    4
    15
   • ރއފސ

    alhamdhulillaah varah kairi vejje kaafarun thah balanthibey

    10
    3
 10. މޯލްޑިވިޔަން

  ސުސްމީތާ އެކު އަހަރެމންގެ ހެޔޮ ދުއާ ތަށް ވާނެ.

  3
  133
  • Anonymous

   މުޝްރިކަކައް ހެޔޮދުޢާ ކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް. ވާނުވާ ނޭގުމަކީ ޖާހިލް ކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް

   46
   1
 11. ސަދީ

  ކެންޕޭނަށް މޑޕ ބައިގަނޑަށް ގެރިމޯދީ ފޮނުވިލާރި ގަނޑު ގެނައި އަންހެނާމީ

  23
  2
 12. ހާމާން

  ޕާކިސްތާނަކީ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ސޫފިން...ތިބޭނީ މުސްލިމުން ގޮތައް...އެއީވެސް ޝިރުކެއް...ޝުޝްމާ އާއި މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ...ސޫފިޒަމް ކުޑަކޮއް ސާރޗްކޮއްލާތި ޑިސްލައިކް ނޫނީ އަހަރެން ޖަޖް ކުރުމުގެ ކުރިން...ﷲ ޕާކިސްތާން ގެ ސޫފިންނައް އިސްލާމީ ހިދާޔަތް ދައްކަވާންދޭ...އާމީން

  24
  3
 13. ހެޔޮގޮތް

  ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްކެވި މިސާލަކީ ކިތަންމެ ނުބައި ނުލަފާ މީހަކަށްވިޔަސް އެމީހަކު މަރުވުމަށް ފަހު އިޙްތިރާމްއަދާކުރުން.. މުނާފިގުންގެ ވެރިޔާއަށް ވެސް އެ އިޙްތިރާމްދެއްވި.. ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައި ތިބި ހަށިތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރެއްވީ އިޙްތިރާމާއެކު..

  17
  4
 14. މޯދީ

  އޭނެގެ ސިއްހީ ހާލަތުގޯސްވެގެން ހިތުގެ މައްސަލ އުޅޭތާ 4 އަހަރުވެއްޖެ! ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަޔަށް ތާއީދުކޮށް އެކަން ކުރީޔަކީ އޭނަގެ މާބޮޑު ތާއީދެއް އޮވެގެންނޫން! އެއީ ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ ޚިޔާލެއް މީގެ 10 އަހަރުކުރިންވެސް! ރައީސްމީހާ ސޮއިކުރީމަ އޭތި ގާނޫނަކަށްވީ، ދެން ކީއްވެބާ ރައީސް މީހާއާއި ބޮޑުވަޒީރު މީހާ މަރުނުވީ!

  2
  20
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   ތިވަރު ވިސްނައިގަން ނާކަށް ދިވެހިންނަށް ނޭގޭނެ.ހާސް ނުވޭ

   2
   10
 15. ީޔުފތ

  ??

  7
  3
 16. އަލީ ރާޖާ

  އުފާވެރި ޙަބަރެއް

  17
  3
 17. ޢަފްލާ

  މުސްލިމް ނޫން މީހަކާއެކު އަހަރެމެންގެ ހެޔޮ ދުޢާތައް ވުމީ ވ ދެރަކަމެއް މަރުވުމުގެ ކުރިން އިސްލާމްވިނަމަ ހެޔޮދުޢާ ކުރުމީ ވެސް އޮތްކަމެއް ކިތަންމެ ވަރަކައް ހެޔޮ ދުޢާ އަހަރެމެން ކުރިޔަސް ކުރާނެ ފައިދާއެއްނެތް ދުނިޔޭގަ ކާފަރު ކަންމަތީގަ އުޅުނު ބަޔަކައް މަެުވުމުން އހަރެމެން ކުރަންޖެހޭ ހެޔޮ ދުޢާއެއްނެތް

  18
  2
 18. ފަހަރި ދައިތަ

  ޝުޝްމާ ޝައިތާނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވީތީ ޝުކުރުކުރަން..އަބަދުގެ އަބަދައް ނަރަކައިގަ ލަހައްޓަވާށި..އާމީން..

  19
  2
 19. އިބްރާހީމް

  الحمد الله

  11
  2
 20. އަބޫ ލަހަބު

  އޭނާ މަރުވިކަމުގެ މައްޗަށް ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ.

  15
  2
 21. ބަކުރުބެ

  ޝުޝްނާއަކީ އޭނާގެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށް ވެދާނެ. ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އެނގޭގޮތުގައި ކާފަރަކު މަރުވިޔަސް އުފާ ނުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވޭ. ސަބަބަކީ މަރަކީ ކޮންމެ މީހަކާއި ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމެއް. މުސްލިމުންނަށް ދެރަދިނުމަށް ކޮންމެ މީހެއް ރޭވިނަމަވެސް ﷲ މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނެ. އަހަރެމެންނަ އޮތީ ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން

  18
  4
 22. ސިރާޖް

  الي جهنم و باس المرصاد

 23. ހީނާ

  e kafaru kaleyge ަަ varah taureefu kohfa ެebަ huhtehnu h

  4
  1
 24. ހުސޭނާ

  ޢިބުރަތަކަށް ފުދޭ ،ޓެރަރިސްޓުން ފެނުނަސް ދެލޯ ކަނު މަންމަނުނަށް ނޭގޭނެ،މޯޑީޖީ އާއީ ނަތަންޔާހޫ ޖީ އާއީ ހިޓުޅަރު ޖީ އާއި ޢާންސޫންކީ އާއި މިއީ ވައްހާބީންތަ؟އެމެރިކާ ވޯލްމާޓުގައި އިހަކަށް ދުވަހު ހަމަލާ ދިނީ ވައްހާބީއެއްތަ؟ދެލޮލަށް ނޫންކަނީ ބޮލާއި ސިކުނޑިޔާއި ހިތް ކަނުވެފަ ގާވެފަ ތިތިބީ

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކަލޭގެ ކަނު ކަމާ މެދު ަަަަަަަަަަަަަަަ އަހަރެމެން ހައިރާން ވަން.އެމީހުން ޓެރަރިސްޓު ނޫނެކޭ އަހަރެމެން ނުބުނަމޭ.އެކަމަކު ބޯކޯ އަލްގައިދާ ބިލާދުއް ސާމް ކޮން ކެތަގަރީ އަކށް ބާ ލާނީ.ނުން އެމީހުންނަށް ނޭގެނޭނެ އެކަހަލަ ކަމެއްކުރަނ

  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   ހާބީން ޔަމަނަށް ބޮން އަޅާ ހުސްކުރަނީ.ހމމމމމ މަ ހަނދާން ނެތުނީ އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާ ނެ އެކުދިން.އެކުދިން ޔަމަނު މީހުން ގައިގައި ފިރުމަނީ

 25. މަމިޔޮކާކަ

  ދުނިޔޭގައިވާ އެއްމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ޤައުމަކީ އެމެރިކާ މިއީ މުޅިދުނިޔެ ދަންނަ ހަޤީޤަތް .

 26. ޥިންދު

  މުނާފިޤުންނާއި ޙަސަދަވެރިންނާއި އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށް ހީވެދާނެ ނަޞްރު ލިބެނީ އެމީހުންނަށޭ. އެއީ ކުށްހީއެއް އަބަދުވެސް ނަޞްރު ލިބޭނީ މުސްލިމުން ނަށް.

 27. ޓަގުބެ (އަދީބުރޯ)

  ސޭހުންނޭވެ، ލާދީނީ ކިޔަނީ އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރު ނުދީ އިސްލާމުންނަށް ދެރަގޮތް ވުމަށް އަމަލާއި ބަހުން އަތުކުރިއޮޅާގެން ތިބެ މުސްލިމުންނާއި ހިތް ހެޔޮނުކުރާ މީހުން ނޫންތޯ؟ މުސްލިމުންނަކީ އަހުންތަކެއް؟ ވީއިރު އިންޑިޔާ މުސްލިމުންނަށް ދެރަގޮތް އެދޭނީ ލާދީނީ މީހުން ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ މިސަރުކާރު ލާދީނީ، އަދި އެމްޑީޕީ ލާދީނީ ނުވެ ސަލާމަތް ވާނެތޯ؟ ދެން އަތްޖަހާ

 28. Anonymous

  މިހާރު ދުނިޔޭގަހުރި މުސްލިމުންގެ ލޭބޯހިއްވާ އެންމެބޮޑު ޓެރަރިސްޓަކީ ގެރި މުދި. އޭގެ ފަހަތަށް ނަތަންޔާހޫވެސް ޓުރަންމްޕެޓު ވެސް އަންނަނީ!!

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ހާދަ ރުޅި އެކޭ ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްނެތް

 29. އާދަނުބެ

  މިތާ މޮޔައެނޮނިމަސް ކިޔާ މީހާ އަކީ ހާދަ ނާތަހުޒީބު ގަމާރެކޭ. ކަލެއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ، ތެދުމަގު ދައްކަވާށި!