ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތްޕުޅަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫނާއި ނަސްރީނާގެ ކައިވެންޏަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާއި ނަސްރީނާ ކައިވެނ ބައްލަވައިގަތީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން، 1969 އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދެމަފިރިކަނބަލުންނަށް ހަތަރު ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށްޓަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެއްމާބަނޑު ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ދުންޔާ މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ. ތިން ވަނައަށް ފާރިޝް މައުމޫނު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު އެންމެ ހަގު ބޭފުޅަކީ ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިއާ

ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ރައީސް މައުމޫނުގެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބޭފުޅުންނެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތްޕުޅަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލްގެ މުނާސަބަތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެމަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ނެތީމޭ

  ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ ދޮގު ހަދާ ރައީސް އެކޭ އޭނާ ބުނި ޖުލައި މަހު އިއުލާން ކުރާނަމޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗާއި އަދި ފްލެޓްސް ދޭނެ ގޮތް އަދި ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް އެތިބެނީ ދެން ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ޚަރަދު ގަނޑެއް ކުރާނެ އެކަމަށް އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ވާ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް އޮތީ އެއް ނޫނޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓް ދަވާލައިގެން އެމެން މާލޭން ގަތް ފްލެޓްސް ތަކާއި ބިން ތައް ގަންނަން ފައިސާ ނަގަނީއޭ އެކި ގޮތް ގޮތުން މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހުއްޓޭ ކިޔާ މިހާރު ސީލައިފަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ އިން ވެސް އެކަލޭމެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައްވާލާ ކަމަށްވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އިންތިހާ އަށް ދައުލަތް ލޫޓުވާލަނީ އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ބޮޑެތި ވަގުން ރައީސް އޮފީސް ތެރެއަށް ފާވެ ތިބެގެން...

  45
  5
 2. ާައާސިމާ

  ބުރުގާ ތުރުކުރައްވާ ނިވައިވެގެން ހުންނެވި އެންމެްކަނބަލެއްވެސް ނެތް ދެއްތޯ

  82
  6
  • ހަސަދޭ

   ހަސަދަލިޔަސް ބޮޑުވަރު. ކަލޭ ހަމަ ކިޔާަލަ ކިޔާލަ ހުންނަންޖެހޭނީދޯ

   3
   13
 3. އ. ޖ. އ

  މަރުހަބާ

  25
  19
 4. ރާނީ

  އަހުރެމެންނަށް ހަމަ ކަހަރުވަކޭވެސް ހީނުވާނެ! ތިޔައީ މިހާރު ހައްޕުނޑު

  43
  14
 5. މަ

  މައުމޫނައްތަހުނިޔާ އަޅުގަޑު ބޭނުންބައްދަލުކޮއްލަން

  18
  32
 6. ޢަލީ

  މުނާސަބަތުގަ އެއްމެން ބުރުގާ އަޅުވަބަލަ މައުމޫނު ނަސްރީނާގެ ބުރުގާ އެޅުވިދާނެނުންދޯ؟؟؟ މާނުގެ ދަރިންދެން އަޅުވާނީ ފިރިންތާ ކުރީގަ ނޭޅުވީމަ..ހަމަ އެކަކުވެސް ނާޅައޭ..ޕިސް ޕިސް ޕިސް

  52
  7
 7. އިހުމާލުވި ރައީސް

  މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު މެހެރު ނެތް، އެހެންވީމަތާ ސިކުސް މަސްވީއިރުވެސް 3 ހާސް ސޮއި ނުލިބި ރުފޯމު ޕާޓީ ނުހެދިފައި އޮތީ

  35
  4
 8. ދަރުހޮވާ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ ކަން ނުވެ ނަންވާ ސަރުކާރެކޭ އެމެންނަށް އެއް ކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ ތަމެން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ ދަ ގަމާރު ދަ ބީތާއިން ތައް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތައް ރައީސް އޮފީހަށް ގެނެސް ގެން އަރި ހުރަހަށް ފޮޓޯ ތައް ނަގާ ރައީސް އޮފީސް ވެބް ސައިޓަށްލާ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ގައި އިޝްތިހާރު ވަމުން ދިއުން މީ ކޮރަޕްޝަން ނޫންތޭ އެކަމަކު ބަދަވިންނަށް ނޭގުނޭ އެސްއެމްއީ ބޭންކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭން ތަމެން ދެން ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލާ ތަމެންގެ ލެވެލް ގެ ކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިއޮތް ރޯނު ބޮނޑި ހިފައިގެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން ދަގަ ދަގަ ދަގަ ދަރުހޮވަން ދަރުހޮވާދޯ...

  17
  2
 9. ވަހީދު

  ތިންފައްވީމާ ފަށްކެޑީ،ކާކުތަ

  26
  7
 10. ރިޝް

  މަރުހަބާ ރައިސް މައުމޫން އަދި އަނބިކަބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް، ތިޔަ ގޮތުގައި ރޮމޭންޓިކްކޮށް ތިއްބަވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލުދައްކަވާ ދެއްވާތީ ޝުކުރިއްޔާ! ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުން އަރިސްކުރަން.

  17
  24
 11. Anonymous

  30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ވެފައިވާ އިހުމާލުގެ ބޮޑުކަން ފެނި ހައިރާންވޭ މިގޮތުން
  1_ދިވެހިން ފަރަންޖީވެ އިސިލާންދީނާއި ބީރައްޓެހިވެ ގުރުއާން ކިޔަވަން ލިޔަން ނޭގޭ ކުދިން ގިނަވުން
  2_މަސްތުވާތަކެތި ކަނޑުމަހަށްވުރެ ތިޔާގިވެ އެކަމުގައި ޒުވާންޖީލު އޮޔާދިޔުން
  3_ބޮންދުން ގިނަވެ ދިވެހި އިގުތުސާދު ބަނގިލަދޭސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިޔުން.
  4_ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ތޮއްޖެހި އިޖުތިމާއީ ކުނިގޮޑަކަށްވުން
  5_ދިވެހިބަސް އެއީ ބޭކާރު އެއްޗަކަށްވެ ބަހުން ބަސްމޮށޭން ބޭނުންނުވާ ޒުވާން ޖީލެއް އުފެދުން

  31
  6
 12. ނުރަބޯ

  ގައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ޖީލެއް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަވައިގައި ޖައްސާ ހަލާކުކޮށްލާފަ އަދި ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަކުރާކަށް ލަދެއްވެސް ނުގަނޭތަ؟

  28
  8
 13. އަވަސްކުރޭ

  އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކްގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ އަށް ހިފޭނީ އެއީ އައްޑޫ ހިތަދޫން މީހުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކޮށްގެންނޭ އެއިރުން މިހާރު ހިތަދޫ ގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތައް ގެސްޓް ހައުސް ތަކަށާއި މޮޓެލްސް ތަަކަށް ބަދަލު ކޮށް ޗައިނާގެ އެކި އިންވެސްޓަރުންނަށާއި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން މާ ބޮޑަށް ގައުމުގެ ނޭޝަނަލް އިކޮނޮމީ އަށް ފައިދާ ވާނެއޭ މިކަން މިއުސޫލުން ކުރެވޭތޯ ބަލަން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން މިކަން ނިންމާދޭންވީއޭ އަވަހަށް އަވަހިއްޔާ އަަވަހޭ އިނގޭތޭ..

  2
  11
 14. އަައިޝާ

  ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެން ތިރީސް އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި އިރު ޤުރުއާނުގައި ސަރީޙަކޮށް އަންހެނުންގެ އައުރަ ކަނޑައަޅުވާފައިވީ އިރުވެސް، އެކަން ހާމަ އެންމެ ދަރުސެއްގަވެސް ނުބުނޭ، ނުވިތާކަށް އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންވެސް ނިވާ ކޮށްފައެއް ނުވޭ.
  ދެން ކޮން ކަމެއް ހާމަކުރަން ފާހަގަ ކުރުމެއްބާ ތި ބާއްވަނީ.
  ކައިވެނީގެ އަހަރީ ދުވަސްވެސް ތިހާ ހާމަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭބާ؟

  28
  4
 15. ނާސްތާ

  ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ދަރުބާރުގެއަށް ސްޕްރޭޢާއި ޓިސޫބޭނުންވާނެ. ކުޅިމަޖާދައްކާލަންވާނެ.

  19
  3
 16. Anonymous

  ދީނީ ކަންކަން ދަންނަކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހާ ބިދުއަތަކަށް އަރައިގަންނަތަން ފެނުނީމާ ލަދުގަނޭ

  17
  2
 17. މަހަށްދޭބަލަ

  އެމެރިކާ މީހުން ހަނދަށް ދިޔަ ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ވެސް ވަނީ ލިބިފައި އެމެރިކާ މީހުން ޖައްސާ ފޭކް ގޭމްސް ތަކޭ ތިޔާ ހުންނަނީ އެމެރިކާ ޖައްސާ ފޭކް ގޭމެކޭ އެއީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަކީ ކޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެއްތޭ ދުނިޔެއިން އުފައްދާ ސީއޯޓޫ ކޮޅެއް ރޮކެޓެއް ދާ ހެން ދަނީ ސީދާ އޯޒޯން ލޭޔަރ ގައި ލޯވަޅު އަޅަންތޭ އެއީ ނުވާނެ ކަމެކޭ އެެމެރިކާ އުޅެނީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދޮގާއި މަކަރާއި އަދި ހީލަތް ހަދައިގެންނޭ އިނގޭތޭ..

  9
  2
 18. ހަސަން ނުވަވަނަ

  ގައުމުގެ މިނިވަންކަން އިންޑިއާއަށް ވިއްކާލަން އެއްބައިވި ގައްދާރެއް.

  17
  1
 19. ރައްޔިތުމީހާ

  އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ،......... ފުރާޅުނެތް އިމާރާތްތަކެއް ވިއްސާރަނަމަ ވާރޭވެހޭނެ. ގަދައަށް ެ އަވިދޭނަމަ ހޫނުވާނެ

  12
 20. ފައްް ކަނޑާ

  ތިން ފަށް ވަރިން ވިރިކޮށް ފައްކަނޑާ މީހާއަށް ފައިސާދީ ހޭދީ ކިތަށް ފަހަރުތޯ އެބޭ ގާތުއަހާބަލަ... ކޯޓަށް ވެސް އޮޅުވާލާފަ އޮތީ ވަރިކުރިވަރު

  12
  3
 21. ލޮލް

  ތިޔަ 2 މީހުންގެ ފާތިހާ ދުވަހަށް އަހަރެމެން މި އިންތިޒާރު ކުރަނީ..!

  4
  8
 22. ދެބޯގެރި

  މި ދެންކާކު...
  މި ބެޔަށް ވުރެ ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ ވެސް ރަގަޅު

  4
  6
 23. ސާމިޙް

  ދިވެހިޤަވްމު އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ހިންދެމިލިތަނާ ޤަވްމުގެ ފައި ބިންދާލުމަށް ކޯރާޑިން ލެޑި ލަދުކެނޑިއެއް! މަވާ ސަލާން

  9
  2
 24. Anonymous

  ދިވެހި ޤައުމުގެ ޒުވާން 02 ޖީލު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ޤަރަޤުކުރިމީހަކީ ތީ

  7
  1
 25. ޑާޑާޑާޑާ

  އައިއޯޖީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ރީޒަން އެއް މަމެންނަށް ނުފެނެއޭ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގުޅިފަޅުން ބިންދީ އެތަން ތަަނަށް އެމެންގެ ވިޔަފާރި ބަދަލު ކޮށް ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނިވި ދުވަހަކުންނޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ގައި ހުންނަ ފައިސާ އަކީ އެފައިސާ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރާ ޚަރަދު އަނބުރާ ލިބޭ ގޮތަށޭ ރައްޔިތުން ގާތުން އަހައިގެން އޮޅުން ފިލުވައިގެން ނޫނޭ އައިއޯޖީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސަރުކާރުން މިނިންމަނީ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަތާހަރާމީ އުސޫލުން ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ ޑޯންޓް ޔޫ ވޭސްޓް ޓެކްސްޕޭޔަރ މަނީ ހޫއާރ ޔޫ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ސަމްބަޑީ ހެލްޕް މީ އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ޓައިޕް އޮފް ދަ ބަތާހަރާމީ ދަކަޓް ކާ ސްޓަފް ނޯމޯރ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 26. ޯޮޖަގިޔާ

  ހޫނު ގަދަ ޤައުމެކޯ ބުރުގާ ނޭޅިޔަސް އޯކޭ.. ނަރަކައިގެ އަލިފާނަށް ކެއްވާނެބާ.....

  6
  1
  • ކުރަނޑި

   ބުރުގާ ނޭޅީމާ ނަރަކައަށް ދާނެޔޭ ކަލޯގާތު ބުނީ ކާކު؟ އެހެންވިއްޔާ ކަލޯގެ މާމަ ދާނީ ކޮންތާކަށް؟

   1
   1
 27. ބޫ

  ދެން އިމާރާތް ތަކުގަ ބޮކިފަތިއަޅާ ފުޅަންދުބުރެއް ބާއްވަންވީނު "ކައިވެނި ފަންސާސް" ލޯގޯއެއްހާދާން....??