ވަގުން ވައްކަން ކުރުމައި އަބަދުވެސް ތަފާތު މޮޅެތި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރެއެވެ. މިއަދު ދައްކާލަން މި އުޅެނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ 2 ބިދޭސީ އަކު ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ސޭޓު މޮޔަ ކޮށްފައި ފައިސާ ހޯދާ މަންޒަރާއި އެކަން ކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ރޭ މާފަންނުގައި ހުންނަ ފިހާރަ އަކަށް ދެ ބިދޭސީ އަކު ވަނުމަށް ފަހުގައި ވަނީ މައުތުވޮޝް ފުޅިއެއް ގަންގަން އުޅެފައެވެ. ފިހާރައިގެ ސޭޓު މައުތުވޮޝް ހުރިތަން ދެއްކުމުން އެތަނުން އެކަކު ވަނީ ވޮލެޓު ނަގާފައި 500ގެ ނޫޓެއް ސޭޓު އަތަށް ދީފައެވެ.

މައުތުވޮޝް ގަނެފައި ބާކިވި ފައިސާ އެ މީހާ އަތަށް ދިނުމުން ފައިސާ ގުނުމަށް ފަހުގައި އޭނާ ވަނީ ފައިސާ ހަމަ ނޫން ކަމަށާއި އަލުން ގުނުމަށް ސޭޓު ގާތު އެދިފައެވެ. އަދި އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ ވަނީ މައުތުވޮޝް ދެން ގަންނަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށާއި، 500 ރުފިޔާ އަނބުރައި ދިނުމަށް ސޭޓު ގާތު އެދިފައެވެ. މިކަމަށް ސޭޓު އެއްވެސް އިންކާރު ކުރުމެއް ނެތި އެއްބަސްވިއެވެ.

އަދި ސޭޓު 500 ރުފިޔާ ދިނުމުން ވަގުތުން އެ ލާރި ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން އަދި އެހައިމެ ހަލުވި ކަމާއި އެކު އޭނާގެ ޖީބަށް ލައި، އަނެއްކާވެސް ސޭޓު ދިން ބާކީ ލާރި ގުނަން ފަށައެވެ. އަދި ގުނުމަށް ފަހު ފައިސާ ހުރީ ހަމައަށް ކަމަށް ބުނެ ސޭޓު ގާތުން މައާފަށް އެދި ހިނިތުންވުމާއި އެކު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ސޭޓު އަށް އޭނާ 500 ރުފިޔާ ދެވުނުކަން ހަނދާން ނެތެއެވެ.

ދެ ބިދޭސީން ފިހާރަ އިން ނިކުންނަށް އުޅުން ވަގުތު ދެމީހުންނަށްވެސް ވަނީ ފިހާރާގައި ކެމެރާ އެއް ހުރި ކަމާއި އެމީހުންގެ މޫނުވެސް ކެމެރާ އަށް އެރިކަން ހާމަވެފައެވެ. އެ ހިސާބުން އެމީހުން ވަނީ ސޭޓު ދިން ބާކީ ފައިސާ އިން މައުތު ވޮޝް އަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު އެތަނުން ގޮސްފައެވެ. އޭރުވެސް އެއްކަލަ 500 ރުފިޔާ އޮތީ އެމީހުންގެ ޖީބު ތެރޭގައެވެ.

ކަންތައް ވީ ގޮތް ސޭޓަށް ވިސްނުނީ އެމީހުން ފިހާރައިން ނިކުތްތާ 10 ވަރަކަށް ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށް ސޭޓު ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ފިހާރަ ބޭރުން އެމީހުން ފެންނަންވެސް ނެތް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލާފައި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެހެން ހީވެސް ނުވާ ކަމަށް ސޭޓު މައުލޫމާތު ދިނެވެ

"އެމީހުންގެ ވާހަކަ އާއި އުޅުން ހުރި ގޮތަށް ބަލާފަ ހިއެއްވެސް ނުކުރަން އެކަހަލަ މަކަރެއް ހަދާފާނެ އެކޭ" ސޭޓު ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މީހުން ހަމަ މި އުކުޅު ބޭނުން ކޮށްގެން މިދިޔަ މަސް ތެރޭ ގަލޮޅު ފިހާރަ އަކުންވެސް ޖަރީމާ އެއް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ދެ މީހުންގެ މޫނުތައް ވަރަށް ސާފު ކަމާއި އެކު ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އަށް އަރާފައިވުމުން ފުލުހުން މި ދެމީހުންވެސް ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ ހުރިހާ ސޭޓުންވެސް ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯގެ ލިންކެވެ.

Please be aware of these deceptive thieveries. These people are "looting" shops without "stealing".

These two foreigners are going to shops in Male', looting them by confusing the sales person. They paid Banira a visit last night, not knowing who they were going to mess with. This is what they do. They pay a 500rf note to purchase an item. Then when the cashier tenders the change, they count the change wrong and asks the cashier to recount. Then after a while they would say that they don't want to buy the product and will ask for a refund. When the cashier refunds, they immediately hide the 500rf note, and starts asking random questions to the cashier simultaneously. They look for the right time and would recount the change correctly and apologize. The smile on their faces and their sweet talk dazzles the cashier and the cashier forgets that he or she gave the refund. Then they would take the item and the change and flee like a thug. This was what our cashier said after we checked the CCTV footage, " Emeehun ge vaahaka aai, ulhun huri gothah balaafa hiyeh ves nukuran ekahala makareh hadhaafaane ekey"Last night when our cashier realized his mistake 10 seconds later they left, he went out to see if they were anywhere near. However, they had already fled. A month ago they raided a shop in galolhu with the same trickery. Probably there are and will be many other victims to their trickery. These people must be caught, visas and work permits must be withheld and must be sent back to where they came from.We believe the general public and local businesses should be aware of this.Vaguthu, Maldives Police Service Indian High Commission, Male, Mihaaru, Miadhu News

Posted by Banira on Tuesday, January 21, 2020

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ވަށަފަރު މުދިމު

  އިންޑިޔާ2 ވަގުން

  65
  1
 2. މުސްކުޅިބޭ

  ތިގޮލާ ހުޅުމާލޭގަހުންނަ ސްޕައިސް ކެފޭއިންވެސް ތިގޮތަށް ތި ވައްކަންކުރި ،

  54
  1
 3. ކޮމިޓީ ފޯ ސޭޓުން

  ތި ދެމީހުން ހޯދާފަ ހަވަރަށް ދޭންވީ.

  67
  3
 4. ޒީރޯ ކިނބޫ

  ޕޮލިހުން ތިމީހުން ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ އިންޑިޔާ މީހުންނަށް ކިނބޫ ހިމާއަތްދޭނެ.

  62
  2
 5. ފޭސް

  ދެޓް ފޭސް ވެން ދޭ ސީ ކެމެރާ ހަހަހަ

  41
 6. ބޯކިބާ

  ތިއީ އިންޑިއާ ލަންކާ ތަންތާ ވަރަށް އާންމުކޮށް ހަދާ އެއްޗެއް، މިހާރު އިންޑިއާގެ އަވަށަކަށް ބަދަލުވެގެން އެއުޅެނީ.

  36
  1
 7. އަލީ

  ތިމީހުން ހުޅުމާލެ ސްޕައިސް ކެފޭއިން ވެސް ތި މަކަރު ހަނދަން އުޅުން.

  24
 8. ާއަހުމަދު

  ޕާޓީތަކުން ވަގަށް މީހުންގެ ނަން ލިސްޓުގައި ޖަހައިގެން ބާއްވާ ޕުރައިމެރީތަކަށް ކިތަށް ޓޮލެރެންސު ބާ

  22
 9. އަންނި ވަގު

  ލާދީނީ ސަރުކާރު އިންޑިޔާ ވަގުން މިތަނަށް ގެނެސް މުޅި ޤައުމު ހަލާކު ކޮށްފި

  36
  5
 10. ށުމަން

  ތީ އިންޑިއާ 2 ގޮލާ. ދެންމެ މަ ހުޅުމާލެ އިން އައި އިރު ތި ދެގޮލާ ދުށިން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ. ޙިޔެއް ނުވޭ ޕޮލިހުން ތިމައްސަލަ ބަލާނެ ހެނެއް. ޥ އަޑި ނޭގޭ ކަމެއް ތީ

  26
  3
 11. ހޯހޯ

  ތިކަމުގަ އަޅުގަނޑު 0 ޓޮލަރެންސް ރައްޔިތުންނަށް ދެން

  28
 12. ބޯކިބާ

  އިންޑިއާގެ ތަމަޅައިން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުންދަނީ އޮބިއޮންނަވަރަކަށްނޫން މިހާރު. ކިރިއާވެސް ފައިސާފޮއްޗެއް ގެންގުޅޭ ކުންފުންޏެއްވިއްޔާ ހުރިހާ ވަޒީފާއެއްގަ ތިމީހުންތިބެނީ، އެއިންތަނެއްގެ އޮފީހަށް ވަދެއްޖިއްޔާ ޑަބިޔާގަނޑެއް ތަޅުވާހެން ހީވާނީ.

  22
  2
 13. މުހައްމަދު މުދުހިޝް Mudhish

  މޮޔަކޮށްފައެއް ނޫން. މޮޔަހައްދާފަ

  16
  1
 14. އަލީ

  ތީ އިންޑިއާ ބައެއް ވިއްޔާ މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ.. މިސަރުކާރަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ގާތް މީހުން .. އެހެންވީމާ އިންޑިއާ މީހުން ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ.. ތިޔަ އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެއައިސް އުޅެނީ ވަރށް ފޮނި އަރައިގެން.. މަ ވަރުގެ ބައެއް ނެތިގެން..ގެރި މޯދީ... މުސްލިމުންނަށް ހުރި ބޮޑު މުސީބާތެއް.

  16
  1
 15. ދަވާލި19

  މިހާރު މީއިންޑިއާގެ އަވަށެއް އެމީހުން މިއަވަށައް އަރާ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ބަލާނެބަޔަކު މިއަވަށުގަ ނުތިބޭނެކަން އެނގޭތީ އެމީހުން މޮއަވަށައް އަރާޖަރީމާތައް ހިންގާނެ މިއަދު 2 މީހުން މާދަމާ 6 މީހުން އަނެއްދުވަހު އަވަށުމީހުންނާ ތަޅާފޮޅުން އެހީސާބުން ފައުލަތުން އިންޑިއާމީހުން އުޅޭނެ ވަކިސަރަހައްދެއް މާލެއިންދޭނެ ދެންއެހިސާބުންއެނިމޫނީ އެހިސާބުން ދިވެހިންނައް ކަމެއްވިސްނޭނީ

  13
 16. ަދެން ލަލަލާ

  ހަޖަމް ކުރުމުގައި މަައްސަލަ އުޅޭކުދިން ދެފުޅި ކޮކަޑި ބޯލަނިކޮއް ރަގަޅުވޭ ...........

  2
  17
 17. މަރީ

  އެހެން ފިހާރައަކުން ވެސް ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރި ތިކަން ކޮށްގެން. ދޫކޮށްލީދޯ އެހާ އަވަހަށް

  5
  1
 18. މޯޑީވްސް

  މޯޑީވްސް ގަ ގެރި ހިމާޔަތް ކުރާނެ.

  1
  1