ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނުންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ "ސަރަހަ" ގެ ސަބަބުން 13 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ހަނގާ ކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މަރުވުމުން، އެޕަލް އެފްސްޓޯ އަދި ގޫގަލް ޕްލޭގައި އެ އެޕްލިކޭޝަން މަނާ ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަންމައަކު ޕެޓިޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކެޓްރީނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ އަންހެން މީހާ، "ސަރަހަ" ފަދަ، ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތައް މެސެޖު ކުރެވޭ އެޕްތައް މަނާ ކުރުމަށް އޮންލައިން ކެމްޕެއިންއެއްވެސް ފައްޓާފައި މިވަނީ ދާދި ފަހުން، އޭމީ ޖޭން އެވަރެޓް ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖަކު އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން ލިބުނު ހަނގާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފުރާނަ ނަގާލާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކެޓްރީނާ ބުނީ އޭނާ އެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ އޭނާގެ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށްވެސް އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން ހަނގާ ކުރުމަާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީއެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ހަނގާ ކޮށްފައި ވަނީ "ސަރަހަ" އެޕް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެފަދަ އެޕްތަކުގައި މެސެޖު ފޮނުވާ މީހާ އަކީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގޭތީ ހަނގާ ކުރުމަށް ފަސޭހަވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކު މީހުން އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރު ދިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ، އޭނާ އެކަން ކުރިއަސް އެއްވެސް މީހަކު އަޅާ ނުލާނެ ކަމަށް ބުނެ "ސަރަހަ" މެދުވެރިކޮށް މެސެޖު ކުރި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މެލްކޮމް ޓާންބުލްގެ އިތުރުން އެޕަލް އަދި ގޫގަލް އަށްވެސް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކެޓްރީނާގެ ޕެޓިޝަނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު މިހާރު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އޭނާގެ ޕެޓިޝަނުގައި މިހާތަނަށް 30000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

ADS BY ASTERS

1 ކޮމެންޓް

  1. ވަޓްސް ވިތް ވަގުތު އެންޑް އަންހެނުން؟ ކަލޭމެން އަދިވެސް 80 ގެ އަހަރުތަކުގަތަ؟ އަންހެނުންނާ އަޅައިގަނެގެން ނުނެއްޓިގެން! ޝޭމް! ސޯ އަން ސިވިލައިޒްޑް. ކޮންމެ ދޭތެރެއަކަށް އަންހެނުން އެބަ ކޮއްޕާ!