ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ސިޔާސީ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބަދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދުރޭ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް ހުންނެވީ އެއް ފިކުރެއްގައި ސާބިތުވެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ހަޔާތުގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީވެސް އެއީކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ނިކުތީންސުރެ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މިހުރީ އެއް ފިކުރެއްގައި ސާބިތުވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ އެއީ. އެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން." އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ސިޔާސީ މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެ، ރައީސް ޔާމީނާ ފެޔަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވައި އަދުރޭގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "މިއަދުވެސް މިހުރީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސާބިތުވެ" ކަމަށެވެ.

އަދުރޭގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ބަދަލު ނުވާކަމަށާއި، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނާއެކު ހުންނެވިކަން ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އަދުރޭ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައި މިވަނީ އަދުރޭ ސިޔާސީ މައިދާނުން ނުފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ފެޔަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާތީކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޑު ފަތުރާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ހަމައެއާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތުން އެއްފަރާތަށް ޖެހި، އަދުރޭ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިއިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަޑު ފަތުރާފައެވެ. އެ ވާހަކަތައްވެސް އަދުރޭ ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އަޅުގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައީ ދަރިފުޅުގެ ގްރެޖުއޭޝަނަށް، ދިޔަ ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސްފިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް" ރޭ "ވަގުތު" އަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމް އަށް ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ލީޑަރަކު ފިއްލަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތައް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ޙަބަރުގެ

  އަދުރޭ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބަކީ ކޮބާތޯ 2 ރެހެންދި ފްލެޓްގަނެ އަގުބޮޑު ކާރުތައް ގަނެ އަދީބު އަތުން ހޯދި އެތިކޮޅުތޯ

 2. ފިކުރު

  ފިކުރު ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތަސް މިހާރު ހުންނާނީ ފިކުރު ބަދަލުވެފާ. އެއީ ތިގެންގުޅޭ ފިކުރަކީ ދަހިވެތިކަމަށް ވާތީ. އަދުރޭމެންނަށް ދަހިވެތިކަމަކީވެސް ފިކުރެއްހެން ހީވަނީ ކަމަށްވެދާނެ. ފިކުރަކީ ޖަމާއަތެއް ބަދަލު ކުރަން ނުވަތަ ތިބިގޮތަށް ދެމިގެން ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހިފެހެއްޓުމަށް ސިޔާސީގޮތުން ކުރާކަންތަށް. ރާއޖޭގާ އޮތީ ދެފިކުރު ވެރިންގެ ނުފޮރޮއްޕާނުން ސަލާމަތް ވުމުގެ ފިކުރު އެއީ ރާއްޖޭގާ އޮތް ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމުގެ ފިކުރު. ދެން އޮތީ ވެރިންގެ ހައިބަތު ބޮޑު ކޮށްގެން އާއްމު ރައްޔަތުން ފިއްތަގެން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފިކުރު.އެއީ ބޯދާ ފިކުރާ ޒަމާނީ ފިކުރު.

 3. ޑޭންޖުރެސް

  ވިސްނުމާއި ފިކުރު ބަދަލު ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އަދުރޭ ތީހުރިހާ މީހަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެމެން ޕްރޮޖެކްޓްސް ތައް ނުފަށާށޭ ބުންނަސް ފަށަންވީ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދުނު އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ވެސް ހަވާލު ކުރަންވީ އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އޭސީސީގެ މައްސަލަ އެއް އޮވެއްޖެނަމަ ދަގަ ކޯޓަށް އެއިރުން އެނިމުނީ އެއް ނޫންތޭ. ދިސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ތައް އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް އާލާތުން އަޑީގައި ތިބެގެން ވަނީ އީސީގެ ރައީސް އަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ހަބިއްޓޭ އަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން އޮޅުވާލާ އިންތިޚާބުން ވައްކަން ކޮށްފައޭ ދިސް އިލެކްޝަންްސް ކަމިޝަން އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދޭ އާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޓުކް އަވޭ އެން ސްޓީލް ޕިންކީސް ވޯޓް ދޭ އާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހާއް ހާއް ހާއް ހާއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 4. ރައްޔިތުން

  ހާމާން އަދްރޭމެންގެ ވާހަކަލިޔެ ނިމެނީ

 5. މަމެން

  އަދުރޭ އަޅެތީދެން ބޮޑުވަރު. އަދިވެސް ހިން ނުފުރެނީތަ؟ ކެވުނު އެތިކޮޅު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދެން އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅުނީމަ. އެހެން ނޫނީ އާލާސް ކަންފުޅެއްގަ ކަމަންހަދާފައި ނަމަވެސް މިގައުމުން ބަޗަން އުޅެ 5 އަހަރުގެ ވިސާޖަހައި ގެން. އެހެން ނޫންނަމަ ތިޔަ ބޭފުޅާ ނުވަދެގެން ރޮއެ އާދޭސް ކުރަމުންދާ ޖަލަށް އެންމެފަހުން ވަންނަންޖެހިދާނެ.

 6. މަންދީމަންދީ

  އެމްޑީޕީ އަށް މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަމަށް މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އެމެން ވަނީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައޭ އެއީ ހަމަ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ މަމެން ބޭނުން ވަނީ ޔޫވީ ލައިޓް އަޅުވައިގެން ހުރިހާ ވޯޓްސް ތައް ގުނަންއޭ އެނޫން ގޮތެއް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ އޭއި މަންދީ މަންދީ މަންދީ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެއް މަންދީ މަންދީ މަންދީ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އަލުން..

 7. ެައައި

  ސާބަހޭ އަދަރެމެން ވެސް

 8. ސްކޯރޕިއަން

  ސިޔާސަތެއްއޮތް ތާކުގައިތާ ސިޔާސީ ފިކުރު ބަދަލުކޮށް ނޫނީ އެއްގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓަން އެގޭނީވެސް. މިހާތަނަށް އައިރު 2008 އިންފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ އެކޯ ކިޔައިގެން އުޅެނީ. އެހެންނަނަމަވެސް އެއަށްވުރެން ބޮޑަށް މިއޮތީ މިބުނީ ތިންބާރެއްގައި ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި. ޖުޑިޝަރީ ސިސްޓަމަކީ ވަކިލީޑަރެއްގެ ބާރުގައި އޮތްތަނެއް. އެތަނުންވެސް ކުރަމުން އައީގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި. އެކަން އެގޭނެ. ސްޕްރީމްކޯޓުން ދަންވަރު ދަޅައިގަ ކޯޓުހުޅުވައި ކުރަމުން އައި ދަޢުވާތަކަކާއި ބޮޑެތި ޖިނާޢީކުށްކޮށްގެން ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި މީހުންތަކެއް ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއްނެރެލީ ތޫފާނެއް އައިހެން. ދެން މިހެންކަންތައް އޮތް ކޮރަޕްޝަނުން ގޮސްހުސްވެފައި އޮތްޤައުމެއްގައި ސިޔާސީ ފަސާދައިން ގައުމުސުންނާފަތިވެފައި އޮތްތާކު ފުރަތަމަފަތުރާނީ އަޑު. ދެންފެންނާނީ މިލިއަންރުފިޔާދީފައި ގަނެލާމަންޒަރު. މިކުޅިވަރު މިރާއްޖޭގައި އޮތީ.

 9. ހަޖަމް

  ނަޝީދު އެއް ނޫނޭ އެއީ މައި ބަދައޭ ކިޔާފަ ފިލާކައް. ނަޝީދޭ ފިލާން މީހުންނަށް ދަސްކޮއްދިނީ

 10. ދޭދޭދޭދޭ

  މަމެން ޕިންކީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ދެ އަތޮޅު އެކަނި ނޫނޭ މަމެން ނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭނީ މިހާރު އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން އެބަބުނޭ އެމެން އެންމެން ވޯޓް ލީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް އަށޭ ޔަގީނުންވެސް އެކަމަކު ނަތީޖާ ނިކުތީ މުޅިން އިދިކޮޅަށޭ ޔޫ ނޯ އައި ރިއަލީ ހޭޓް ޓު ސީ ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް އޮޅުވާލާ ފޭކް ވޯޓް ކަރުދާހުގައި ވޯޓް ލައިގެން ވޯޓް ގިނަކުރާ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް...

 11. ޖަހާކަށް ނުކެރޭނެ

  ކޮބާ މަފޮނުވި ކޮމެންޓް؟؟؟

 12. ދޭޑޯންޓް

  ހައްގު ގެއްލިގެން ހައްގު ހޯދަން ނިކުންނާނީ މަދު ބަޔެކޭ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކޮޅު ފަހުން އެކަން ވިސްނުނީމާ މީހުން ގިނައިން ނިކުންނާނެއޭ މަމެންނަށް ޔަގީން ކަށަވަރޭ ވޯޓް ގައި އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ކަން އެންމެ ކުޑަ މިނުން ޔޫވީ ލައިޓް އަޅުވައިގެން ވޯޓް ކަރުދާސް ގުނަން އުޅެފައި ނުގުނީ ކީއްވެތޭ އެއީ ސީދާ އިލެކްޝަންްސް ކަމިޝަން ގެ ބޮޑުން ތައް އޭގެ އަޑީގައި ތިބީމައޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެެއަރ އެބައުޓް އަސް...

 13. ދޭޑޯންޓް

  އާއިލާއެއް ގުޅުވާލަދިން އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު މި ފޮޓޯއިން ފެނެއޭ ކިޔައިގެން އާންމުންގެ ލޮލުގައި އަދުން އަޅުވައިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތަމެން ލި ވަގު ވޯޓް ހަލާލު ވޯޓަކަށް ނެހެދޭނެއޭ މަމެން 96 ހާސް ރައްޔިތުން މިބުނަނީ އަލުން ވޯޓް ގުނާށޭ ޔޫވީ ލައިޓް ބޭނުން ކޮށްގެން އަދި ވޯޓް ލިއިރު ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް ގެންގުޅުނު ގޮތާއި ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް މާރކް ކުރި ގޮތް ޖެހޭނެއޭ ބަލަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއަށް ފަހުގައޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީ ވަނީ 2008 ގައި ވެސް ވަގު ވޯޓް ލައިގެން ވަގު ވޯޓް ރައީސް އަކު ހޮވާފައޭ އެގޮތަށް މިކަން ވެގެން ނުވާނެއޭ އިބޫ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް އާއި ހުުޅުމާލެ 2 ވިއްކާލާ ކަޓް ކާލާނެއޭ ޔޫ ނޯ އައި ރިއަލީ ހޭޓް ޓު ސީ ދެއަރ ވެރިކަން އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހާއްހާއް ހާއްހާއް ހާއްހާއް...

 14. ގިވްއިން

  ޕީޕީއެމް އިން ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށް ބުނުމުން މަމެން އެކަމާއި ވަރަށް އުފާވެއްޖައިމޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ކާމިޔާބު ކުރަން އެގޮތުން އަލުން ހުރިހާ ވޯޓް ތައް ގުނާ އަދި ވޯޓް ތައް ގުނާއިރު ޔޫވީ ލައިޓްސް ތައް އަޅުވައިގެން ގުނާ ނަތީޖާ ޝީޓް ގައި ވޯޓް ލިމީހުންނަށް ވުރެން ގިނައިން ވޯޓް ލާފައިވަނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލާ އަދި ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ރިރަޖިސްޓްރީ ސްޓޭޖް ގައި ހުވަދޫ މީހުން ނޫނު އަތޮޅު ފޮށި ތަކަށް ބަދަލު ކުރީ އެއީ ކީއްވެތޯ ބަލާ މިކަން ކަން ޖެހޭނެއޭ އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރަން ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 15. ގުނާދީ

  މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް ގެ ނަތީޖާ ވެސް އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭނީ ސީދާ ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް ވެރިފައި ކޮށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ ސައްހަ ވޯޓް ކަރުދާސް ތަކުގައި ކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭނެއޭ އެކަމެއް ނެތޭ މިފަހަރު ކޮށް ފައި އެހެންވެ މަމެންނަށް ޔަގީނާއި ގާތަށް ބުނަން އިނގެނީ މިފަހަރު ވޯޓް ލުމުގައި އެހެރީ ފޭކް އެތައް ހާސް ވޯޓް ކަރުދާސް ތަކެއް ގައި ވޯޓްލާފައޭ އަލުން ވޯޓް ގުނާދީ މަމެންގެ ހާޒިރު ގައި ގުނާދީ އެއީ 96 ހާސް މީހުންގެ ހައްގެއް އެއީ..

 16. އައިބިލީވް

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވީ ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނޭ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެބުނަނީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ތިމަންނާ މެން ނަށް ޝައްކު ކުރެވެއޭ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އާއި މެދު އެކަމަކު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުން މީ މިރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުވައްސަސާ ތައް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަން ހާމަ ވެގެން ދާ ކަމެކޭ މިކަން ޖެހޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހައްލު ކުރަން މީ ގައުމުގެ ހަލާކޭ މިފެށެނީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން ކޮރަޕްޓް ވެ އެމެން ނަހަލާލު ފައިސާ ބޭނުން ކުރަން ރައްޔިތުން އެކަމަށް ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކުރުމުން މިއެއް ނޫނޭ މަމެން ޕިންކީން ރާއްޖޭން ދެކެން ބޭނުންވާ ވައްތަރު މީހުންނަކީ މީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން އެއް މުވައްސަސާ އެއްގައި ގިނަ ވެއްޖެނަމަ ނިކުންނަ މައްސަލަ ތަކޭ މިހުންނަނީ އައި ބިލީވް އިން އިޓް އައި ބިލީވް އިން އިޓް އައި ބިލީވް އިން އިޓް...

 17. އައިބިލީވް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކަސްތޮޅު އަޅުވާފައި އޮތީ ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ރައީސުން ތައް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އެއީ ބަހަނާ އެއް ކަމަށް ދައްކައިގެން އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަހަނާ ދައްކައިގެން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަނޑަށް އިންޑިއާ ކަނޑު ކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ހުއްދަ އެއް އޮވެގެން ނޫނޭ ރާއްޖެ އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައޭ އެއީ އޭ އެކަން އޮންނަ ގޮތަކީ ވޯޓް ގައި ވެސް އޮޅުވާލައިގެން އުޅެނީ ހަމަ މިގޮތަށޭ އިންޑިއާގެ ވަރަށް ނުބައި އަތެއް މިކަމުގައި ވެއޭ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑާލާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މިނިވަން ކަން އެމެން ފޭރިގަތުމޭ ނޭޕާލުގެ ރަސްގެފާނުގެ އާއިލާ މަރާލާ ނޭޕާލު ފުނޑާލި ގޮތަށް އައި ބިލީވް އިން ދިސް އައި ބިލީވް އިން ދިސް އައި ބިލީވް އިން ދިސް..

 18. ޑްރީމް

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ގައި ކުރީގެ ހުރިހާ ރައީސުން ކަސްތޮޅުއަޅުވާފައި އޮތްވާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަނދިރި ކޮޓަރިން ނެރެގެން އޭނާ ފެންވަރުވާ ކާންދީ ނަލަ ހައްދައިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހިނގަން އަދި ދުވަން ދަސް ކޮށް ދިނީ މަމެން ޕިންކީންނޭ މިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ އަދި އިންޑިއާ ޖެލަސްވެ ކަޅުފައިސާ އަޅައިގެން އީސީގެ މެމްބަރުން ގަނެގެން ވޯޓްއިން ވައްކަން ކުރީއޭ އޯއްޔޭއް އައި ބިލީވް އިން ދިސް އިފް ޔޫ ސީ ދިސް ޕްރޮސެސް އައި ބިލީވް އިން ދިސް އައި ބިލީވް މަމެން އިންސާފު ބޭނުމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓް މަމެން އިންސާފު ބޭނުމޭ ހެޔޮނުވާނެ ސްޕްރީމް ކޯޓް މަމެންނަށް އިންސާފު ލިބޭ ގޮތް ހަދާދީ ހަދާދީ ގައުމަށް ޓަަަކައި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ލިބަރޓީ އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ސެލްފް ސްޓޭންޑިންގް މިނިވަން ކަމަކީ އެއީ ވަރަށް ސްވީޓް އެެއްޗެކޭ ޔޫކޭން ޓޭކް ޔުއަރ ފިއުޗަރ ފްރޮމް އިޓް އައި ބިލީވް އިން އިޓް އައި ބިލީވް އިން އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ...

 19. ޝަރީފް

  މަށައް ހެޔޮ ކަލޭގެ ފިކުރަށް ހޮނުގުގުރު ޖެހިއަސް

 20. ފޭޑިންގް

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރިއިރު ގުނަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އުޖާލާ ކަން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ދުވަސް ތަކޭ އިބޫ މެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެގެން ކުރާ ކްރުއަލް މައިންޑް މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ޓެންޑަރސް ތައް ވެސް ހުއްޓާލާ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތް ތައް ވެސް ހުއްޓާލަން އެމެން އެންގީ ނައު ދަ އޯޓަމް ބްރީޒް އިޒް ފޭޑިންގް ފްރޮމް ދިސް ކަންޓްރީ..

 21. ނެވަރއެވަރ

  މަމެން ޕިންކީންނަށް ޔަގީނޭ މަމެން ޕިންކީންނަށް އެކަނި ކަން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރީ އެހެންވީމަ ނޫންތޭ އަދި ވެސް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ރައީސް އޭނާގެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަނާޅާ އެހެރީ މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރަމޭ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ރައީސް އަށް ވެސް އަދި މެމްބަރުންނަށް ވެސް އެމެން އިދިކޮޅު މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދަން ވެގެން އެމެން ކުރިން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަށް ނިންމި 12 މެމްބަރުން ވެސް އެއީ ސައްހަ މެމްބަރުން ކަމަށް ނިންމީ އެހެންވެ ނޫންތޭ ވީއާރ ނެވަރ އެވަރ އެން އެވަރ ގޮނާ ބިލީވް ދިސް އިލެކްޝަން ރިޒަލްޓް ޔުއަރ ފްރެންޑްސް ޓޯކް އޮން ދިސް އަވަރ ފްރެންޑްސް ޓޯކް އޮން ދިސް...

 22. ޗަޕާތީ

  ކޮން ފިކުރެކޭ ތިޔަޖިޔަނީ.. ކަލޭ ބަލައިގަންނާނެ ބަޔަކުނެތޭ އެހެންތާކު.. ދެން ފިކުރު ހިފައިގެން ޝަރީއަތައް ހާޒިރުވާން ތައްޔާރުވޭ.. ކުރިއައް އޮތީ ހުސް ކޯޓު މަރުހަލާތައް..

 23. ގުނާށޭ

  މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިސް ޓައިމް އައި އޭމް ޓެލިންގް ޔޫ ޓެލިންގް ޔޫ ޓެލިންގް ޔޫ އައި އޭމް ނޮޓް ގޮނާ ބިލީވް ދިސް ކޮރަޕްޓް އިލެކްޝަން ރިޒަލްޓް ތަމެން ހަމަ މިހާރު ވޯޓް ގުނަންވީއޭ ޔޫވީ ލައިޓް އަޅުވައިގެން ހުރިހާ ވޯޓްސް ތައް ދިސް އިޒް އެގްޒޯސްޓިންގް އޭ އެހެންތޭ އެހެންވެއްޖެނަމަ ގެއަށް ކަނޑާލާ ތިޔާ ކަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން އެބަތިއްބޭ މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ތިޔާ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ..

 24. އައިބެޓް

  އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ 96 ހާސް މީހުން ގަބޫލު ނުކުރެއޭ މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެއް ދެން އެންމެ ދެ ތިން މީހަކާއި ނައިބް ރައީސް ޖިހާދު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރަމޭ ބުނި ނަމަވެސް އެނުވާނެއޭ ފައިނަލް ޑިސިޝަން އަށް މަމެން ބޭނުމޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިމައްސަލަ ހުށައަޅައިގެން މިފަހަރު ވޯޓް ކަރުދާސް ތަކުގައި އެމެން ހަދާފައިވާ ވަގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ދަނެގަންނަން އައި ބެޓް މަކަރު ހަދާހީލަތް ހަދާ ފައި ހުރި ކަން އައި ބެޓް އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ އިޓް ޓޭކްސް އެވްރީ ތިންގް އޮފް އަވަރ ކަންޓްރީ އައި އޯލްމޯސްޓް ޑޫ އޫ އޫއޫ އޫއޫ އޫއޫ..

 25. ލަވްދަވޭ

  މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަމެން ޕިންކީންނަށް ވޯޓް ދިނޭ 150 ހާސް މީހުން އެވޯޓްސް ތަކުން ވައްކަން ކުރީ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ މަމެންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިއޭ މަމެން ނަށް ރާއްޖޭގެ ދެ އަތޮޅުން އެކަނި މެޖޯރިޓީ ދީފައި ދެން ހުރި އަތޮޅު ތަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވޯޓް ލާން ކައިރިވެފައި ވަނި ކޮށް 12 މެމްބަރުން ޔަގީން ކަން ވޯޓް ގައި ދިން ގޮތުން މިހާރު މަމެންނަށް އިނގެއޭ ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާ ކަން ވޯޓް އަލުން ގުނާދޭށޭ މަމެންނަށް ގުނާދީ ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ހިއަރ މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް...

 26. ލީ

  އަދުރޭ ފުރައިފި ރާއްޖޭން ބޭރަށް.ނުގޮސް ހުންނާނެތަ އަދުރޭ އަށް އެގޭވިއްޔަ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅި ރެޑީ ވަނީ ކަން އަދުރޭ އަށް.

 27. ލަވްދަވޭ

  ތިޔާ ހުރިހާ ޗެލެންޖެއް ދެން ދިޔާއޭ ހުޅުމާލެ ދެން ބަދަލުވާނީ ޑްރަގް ކާރޓެލް އިންގެ ހެބިޓެޓް އަކަށޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ އެހެން އެވަނީ ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ވަގު ވޯޓް ލައިގެން ވަގު ވޯޓް ރައީސް އަކު ހޮވުމުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެއަރ އެން ހިއަރ މީ ކްރައި ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވްދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް ލަވް ދަވޭ އިޓް ހާރޓްސް...

 28. ޑާޑާޑާޑާ

  މަމެން މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެ ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ މަމެންނަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހުރިހާ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ޝައްކު ފިލާވަރަށް ޖަވާބު ދިނުމުން މެނުވީ ދިސް އިޒް އިންޖަސްޓިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ކޮރަޕްޓް ސްޓަފް ނޯމޯރ އައި ނީޑް ޓު ފައިންޑް ދަ ޓްރޫ އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ ސަމްބަޑީ ހެލްޕް މީ އޮން ދިސް ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..