ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިއަދު ހައްޔަރުކުރި 50 އަހަރުގެ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފައި ކަމަށެވެ.

އިސް ފަނޑިޔާރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ އަލީ މުރުތަލާ (50 އ.) ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީ މެންބަރެކެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޝުޖާއު އުސްމާނަށް އިއްޔެ މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ހައިކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ހައިކޯޓުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ." ހައިކޯޓުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މުރުތަލާ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އަށް އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ ޗުއްޓީ އަކަށް ކ. މާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ބުނަން.....

  ކޮބާ! ކިހާވަރަކުންދިޔަ؟ އިންޞާފް...................

  51
  1
 2. އެލެގް

  މީހަކަށް އިންޒާރެއް ދީ މާރާމާރީއެެއް ހިންގާފި ނަމަ އެމްޑީޕީ. ރާފޮދެއް ހިއްޕަވާ ކިކެއް ޖައްސާފި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ. މީހެއް މަރާލިއަސް އެމްޑީޕީ މީހެއް ނޫނީ އިނބޫ އާއިލާ މީހެއް ނޫނީ ނަޝީދު އާއިލާ މީހެއް

  53
  3
 3. ދަންޑެހިލް

  އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއްކަމަށް ވާނަމަ އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރާނެދޯ!
  އަނެއްކާ އެ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީވެސް ބޭއިންސާފުން
  އެހެންތާވާނީވެސް މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީވެސް ވައްކަން ކޮށްގެން ބޭއިންސާފުން ދެން އެހެންވީމާ މިސަރުކާރަށް އިންސާފުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެއްނުދޯ

  52
 4. މޫސަ

  ފަނޑިޔާ ރުން ވެސް މިހާ ރު ތިބީ ހިސާނުގެ އަންނަފޮތިގަނޑުގެ ނިވަލުގަ. އެހެންވީމަ އެމްޑީޕީ މީހަކު ގެންދާއި ރަށް ދޫކޮށްލާނެ.

  41
 5. އިންސާނާ

  އިސްލާމްދީނުގެ އަސުއްވެއްކަމުގައިވާ ޝަހިންދާގެ ސިފަޖަހާކުރެހުމެއް ކުރެހި މީހާ ބަނދަކަށްފަހު ބަނދެއް ޖަހަ ޖަހާތިބީ ކިހާއިންސާފުވެރި ކިހާ ދޯނައްލޯބިކުރި

  38
 6. ޕޮގުބާ

  ތިކަން އަދި ހިގާނެ ހާސްނުވެ ތިމައްސަލަ ކުރިއަށްދާނީ ތިދޫކޮއްލިމީހާގެ އެންމެ ހިތްދަތި ދުވަސްވަރު

  17
 7. ކެނެރީ

  އެއީ ޙިމާޔަތްކޮއްފައިން ކެނެރީއެއް

  19
  1
 8. އަހުމަދު

  އިންސާފޭ ތިވާހަކަ ނުދައްކާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ މިހާރު މި އޮތީ ސަދޫމުގެ އިންސާފު އަނެެއްކާ ރީނދޫހުންޖެހިފަ ހުރި މީހަކައް ފާޅުގަ މީހަކު މެރިޔަސް އެއްވެސް ކަމެއްނުވާނެ މިސަރުކާރަކު ޔާﷲ މި އަނިޔާވެރި ލާދީނީ މީހުންގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާ އަޅަމެނައް އަމާނކަން މިންވަރު ކުރައް ވާނދޭވެ

  19
 9. އިހުސާނާ

  މި ކަހަލަ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީހުން ޤަބޫލު ކުރާ މީހުން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް މަޖްލިހުން ވަކި ކުރަން!

  7
  2
 10. ޤަމަރު

  މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅި އިސްތިއުނާފަށް ސަރުކާރުން ފޯރުވާ ނުފޫޒް!

  12
  1
 11. މިއަދު

  މުތަލާ އަކީ މާފުށީގައި ނަމަ އެމްޑީޕީ މާފުށި އެމްޑީޕީއަކީ މުރުތަލާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި މުރުތަލާ އަށް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ ކުރަންކެރޭނެ ކަމެއްވެސް ނޯންނަނެ ނުވެސް ކުރާނެ ތިމުރުޔަލާއަކީ ހިތުން ވަރަށް މީހެއް

  6
  1
 12. މިއަދު

  ރައިސްޔާމީނު މަރަން ބުނި އެމްޑީޕީ މީހާ އަށް މިވަރުވެސް ކޮށްލަން ނުކެރުނުދޯ ސާބަސް އިބުރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ މި އަދުލުވެރި ވެރިަކމަށް

  • ޖަކަޖަ

   ތިހެން ނުބުނޭ. ނަޝީދުގެ ރަހުމަތްތެރި އިޔާޒު މިހާރު ހުންނާނީ ރުޅި އައިސްގެން ފަޅައިގެންދާވަރުވެފަ ތިހެން ބުނީތީ. ބިރެއްވެސް ނުގަނޭތަ؟

 13. ބޮލި މުލައް

  ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެއްމެބޮޑު އަދަބު ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރުން.
  ފަނޑިޔާރުގެވެސް ޕާޓީއަށްގޮސް ހުސްވެފަ.

 14. ރާޅުބޯއީ

  އެމްޑީޕީ ވެއްޖެއްޔާ ކްރިމް ފްރީ ވާނެ.. އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން ކޯޓްތައް މިނިވަންވެފަ. ނޫނޭ ސަޅި.