ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީއަން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން، ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އާރިފަށް ލިބުނީ 794 ވޯޓެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ވަހީދަށް 855 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ވަކީލާ އަށް 801 ވޯޓު ލިބ އައިމިނަތު ވިސާމާ އަށް 789 ވޯޓު، އަދި އައިމިނަތު ނާސިހާ އަށް 877 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ޖުލީސާ އަށް 525 ވޯޓު، ސަލާމާ ޝަކީބަށް 616 ވޯޓު އަދި ފާތުމަތު ފަޒުނާ އަށް 707 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ޒަކީ އަށް 745 ވޯޓު، އަދި ނަސްމާ ނޫރައްދީނަށް 503 ވޯޓެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ރައޫފަށް 946 ވޯޓު، އިބްރާހިމް ޝާކިރަށް 951 ވޯޓު، އަދި އަހުމަދު އިމްދާހު އަށް 938 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް 669 ވޯޓު ްއަދި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ހުސެއިން ރަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 631 ވޯޓެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ވިސްނާ

  ގަމާރުން ޖާހިލުން ހައްގު މަގު ގެއްލި ނަރަކާގެ އަލިފާނަށް ތަބާވާ މީހުން ގިނަ ވީވަރަކށް މޑޕގެ ފަހަތަށް އަރާނެ ޖާހިލުން ހަގު ގޮތް އިނގިތިބެ މަގުފުރެދިމަށް އެހީތެރިވެދޭނޭ މޑޕ އަށް ދިން ވޯޓަކީ ނަރަކާގެ އަލިފާން ފަދައެ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ނުބާނުލަފާ އިސްލާމް ދީނާ ބީރައްޓެހި ޖަރީމާތަކުގެ ހިއްސާ މޑޕ އަށް ވޯޓްދިން މީހުން ވާނެ އެވެ.

  37
  2
  • ޏަވިޔަނި

   ބީރު ބައެއް އުޅޭ ކަނު އަނދިރި މުސްތަގުބަލެއް ތީ

   16
 2. ޢަދުރޭ

  ހޯރަފުށި ކިއަނީ ވެސް ކަމެއް ވެގެން ހޯރައަކީ އުދުހިއުދުހި ހުއްޓާ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތަސް ބިމެއް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް . އަހަރުމެން ކައުންޓެއް ނުކުރަން ހޯގުޅަޔާ ހޯރަ ކުރަނގި ވައްލަ ކަހަލަ އެއްޗިހީގެ ވޯޓެއް .

  16
  1
 3. ޙަސަނު

  ވަރައް ހެވިފަ ދޯތިޔަތިބީ ، ކުރިން ސަރުކާރުން ވަމުންއައި އެހީ ދެން އަމުދުން ތިޔަ ރަށައް ނުލިބޭނެ ކަން ޔަގީން ، ކަލޯމެންގެ ބޮލައް ތިޔަތިބީ މޮޅު ޗިޕެއްޖަހާފައި ، ދެން ލިބުނަސް ލިބޭނީ އަނބުރަން ބާވެފައި އިންނަ ފަންކާގަނޑެއް

  7
  1
 4. ހޭރެވޭ

  ޢެޢާޕޯޓެއް ލޮބުނީމަ ވާވަރު

 5. ޢަހުމަސަރީފޫ

  ޙުވަރަ ފުށީ ރައްޔަތުންނަކީ ޙަކުރު ދެންޔާ ބޮޑުބޭބެ ކިޔާބަޔެއް ސިގިރޭޓައްހެއްލޭބައެއް ގަސްދޮށުގަ ސައިދިންވަރަކް އޯކޭވާނެ ކާއެއްޗެއް ނުލިބިފަ ތިބޭބައެއް