ރެޑްވޭވްގެ 12 ވަނަ ފިހާރަ މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ ގިނަ ފިހާރަތަކެއް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ހުރެއެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރެޑްވޭވް އިން ބުނީ މިއަދު ހުޅުވުނު ފިހާރައިން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ރެޑްވޭވް ޕެވީލިއަން" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ފިހާރަ ހުންނާނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އައު ފިހާރަ ހުޅުވުން -- ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނުގެ އިތުރުން ފަރުނީޗަރު ވެސް މި ފިހާރަ އިން ލިބޭނެއެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އައު ފިހާރަ ހުޅުވުން -- ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ރެޑްވޭވް އިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މި ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރެޑްވޭވްގެ އައު ފިހާރަ ހުޅުވުން -- ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

މި ފިހާރަ އިން ވެސް ރެޑްވޭވްގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ރެޑްވޭވް އިން ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ސިދާތާގެ ބެޑްސީޓް

    ހެންވޭރު ގައި ފިހާރެއް ހުޅުވަބަލާ

  2. ދަރަނި ދަންތުރަ

    ރިޒުގު ދެއްވަނީ ﷲ ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރޭ ، އެހެންމީހެއްގެ ރިޒުގު ސަލީމަށް ނުގެންދެވޭނެ

  3. ާާަމަރީ

    ނިކަން ވިލިމާލޭގައިވެސް ތިކަހަލަ ފިހާރަ އެެއް ހުޅުވާލަބަލަ ވާގޮތެއް ބަލާލަން - -ސަލީމޫ-