ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާކަން އެނގޭނަމަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްދިނުމަށް ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓްރ (އެންސީޓީސީ)ން އެދިއްޖެއެވެ.

އެންސީޓީސީއަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ދީން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި، ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާނަމަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ސުލްހަވެރިކަން އޮންނާނީ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވެގެން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަދު ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބައިވަންތަކަން ނެތިގެން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މިކަންކަމަށް ދިވެހިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެންސީޓީސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެފަދަ ކަންކަން މަދުކުރުމަށް އެންސީޓީސީން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެންސީޓީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނުވަތަ އެ ފިކުރާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ނަމަވެސް އެކަން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް އެންސީޓީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް އެ ދީނާއި ބީރަށްޓެހި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރާ ބައެކެވެ. މިހާރު މި ފިކުރުގެ މީހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. ދާދި ފަހުން އދ. މަހިބަދޫއަށް ވެސް ވަނީ މި ފިކުރުގެ މީހުން ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  "ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ދީން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި،" މިހެން ކިޔާއިރު މި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިކުރު ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އިސްތިގުލާލު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާނީ.
  މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއްސުރެ މިއަދަހަމަޔަށް އިސްލާމް ދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ މިއަށް ވުރެ ހަރުކަށިކަމެއްވާނެތަ.

  46
  3
  • ގައުނު

   ރަގަޅު ވާހަކައެއް އެމްޑީޕީ އިން އިސްނަގައިގެން މާލޭގައި ދެޖިންސުގެ ޖިންސުން ލަތީފުން އެއްވެ ހާސްކަން ފިލުވާލާ މަޖާ ކުރާ ތަނެއް އެޅުމަކީބއެއީ މާލޭގައި ނާސިގެ އެޅުމުގެ ފެށުން. އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމެއް ކަޑައެޅިގެން ހަރާމް ކަމެކޭ އަންގަވާފައި އޮންނައިރު އެހުކުމްފުޅަށް ގޮންޖަހާ ހަލާލު ކުފުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށިވުން. އެހެންވީއިރު އެމްޑީޕީ މަތީ ފަޑީގައި އެތިބި އެންމެން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާއި އެއްގޮތަށް.

   6
   2
 2. ޖެބް

  މަޑުކަށި ފަތުރާނަމަ އަންގަންވީ ކޮންފިޔައަކަށްތޯ؟ މަޑުކަށްޓަކީ ހަރާލުން އެހާފަސޭހަ ކށްޓަކަށް ނުވާތީ ގަސްތުގަ ދޫކޮށްލީތޯ.

  25
  2
  • ކުއިކީ

   ހައްހައްހާ......

   7
   1
 3. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކެނެރީގޭ ނަސީދު ހައްޔަރުކުރޭ އެއީ ހަރުކަށި އަދި ލާދީނީ ފިކުރު ފަތުރާ ދަސްކޮށްދޭ މީހެއް

  44
  2
 4. ހުސޭނުބޭ

  ޔަޤީނުންވެސް ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އެބައޮތް! އެމްޑީއެން...... އުތަމަ. މީގެ ބޮޑުންނަކީ ބުއްޅަބޭ، ސީޕީ ހަމީދު، ޕީޖީ........... ކޮބައި ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްބަލަ!

  49
  2
 5. ޡ

  އެންސީއަޓީގެ ވެރިއަކަށް އެމްޑީއެން އެއްޗެއް މިސަރުކާރުން އައްޔަންކުރިތާ އަދި 3 މަސް ނުވޭ
  މިހާރު އިސްލާމްދީނާ ދައުލަތް ވަކިކުރުން ތަންފީޒުކުރަނީ.

  22
  3
 6. ބުލޫއަށްސޭރި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ

  6
  11
  • ޖަމްބުމާގެ

   ބަންގި ދޭ އިރު ފޯނާ ކުޅެން އުޅޭ އެމްޑީއެން ސެޓިފައިޑް އިމާމުން ވެސް އެރަށުގަ އުޅޭ

   8
   1
 7. ހިސްހިސް

  ދެން އެންގީމަ؟ ބުނާނީ އެހެން މުއައްސަސާޔަކަށް ތިވާހަކަ ކިޔާދޭށޭތަ؟ ނޫނީ މިތަނަށް މިބުނާ ގަޑީގަ އައިސް ބަޔާން ދޭށޭތަ؟

  5
  1
 8. އަމީރާ

  ސ.ހިތަދޫ ގެ މިސްކިއްތަކުގަ ވަރަށް ގިނަ

  6
  9
 9. އަލިދީދީ

  މަޖިލީހުގައި ހުއްނަވާނެ ތިފަދަ ހަރުކަށި ބޭފުޅެއް..

  20
  2
 10. ސިނެކް

  އިސްލާމްދީނާ ހިލާފަށް ކުރާ ކޮއްމެކަމަކީހަރުކަށިފިކުރު
  އެކަންދަނެގެނަ ކުރިއަރާދެވޭނީ

  28
  1
 11. މަހިބަދޫ މީހާ

  ދެން ލާދީނީ ފިކުރު ފަތުރާ މީހުނާ ދޭތެރެ އަޅަނީ ކޮންފިޔަވަޅެށްތޯ؟އެމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓްކުރަން ޖެހެނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟ ޢަނަދުވެސް ފެންނަނީ ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔާ ތަން މަޑުކަށި ފިކުރުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވީމާ ފަހަތުފަޔަށް ބުރަވާތަން .

  23
  1
 12. މަހުޖަނު

  ލާދީނީ ނަޝީދު ވަނީ ތިކަމަށް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފް ވެފަ.

  20
  2
 13. ސަލީމް

  "ހަރުކަށި ފިކުރު" - މިޓާރމް ޑިފައިން ކޮށްދެވެން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ؟ މިހާރު މިގައުމުގަ މީހުންނަށް އަބަދު މިތިބެވެނީ ކުށްވެރިވެވިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ނޫންބާއޭ ހިތަށް އެބައަރާ. މިހެން މިދެންނެވީ "ހަރުކަށި ފިކުރު" ސިފަކޮށްދީފައި ހުންނައިރު ރަގަޅު މުސްލިމުން ގެ ގޮތުގައި އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނަށް ވެސް މީތި އަމާޒުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ!

  16
  2
 14. ...

  އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރަނީދޯ.

  17
  1
  • މޫންސި

   އިންޑިޔާގެ ރުހުން ހޯދަން ނަށީދު އަމިއްލަޔަށް ކުރާކަމެއް.

 15. ބޭރުމީހާ

  މިރާއްޖޭގައި މިހާރުތިބި އެންމެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކީ އިސްލާމް ދީން މިތަނުން ފޮހެލައި މޯދީ ޖީ އާއި ޕޮޕް ބުނާގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންއުޅޭ އެމް ޑީ ޕީގެ ބޮޑުންނެވެ. އެއީ ރ ނަޝީދު، ސީޕީ ހަމީދު ޕީޖީ ޝަމީމުއެވެ.

  11
  3
 16. ހަރުކަށި

  އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ ފަރާތަކީ ރަސޫލާ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް.
  މިކަން ހުއްޓު ވުމަކީ އެމީހުންގެ ޓާގެޓް.
  ކަލޭމެން ފުލުހުންނަކީ ފިޑި ފިދަންތަކެއް.
  ސީޔާސީ މީހުންގެ ތުންފުހި.
  ޤިޔާމަތް ދު ވަހުން ކުރި ހު ވަޔާ މެދު ސު ވާލު ކުރެ ވޭނެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ކީރިތި ރަސޫލާ ކީއް ވެގެންތޯ ކީރިތި ކުރައް ވަން ވީ ކަންތައް ތަކުގައި

  8
  1
 17. ފަސްފަހެތިން

  މުޖޫ ނައީމް ކިޔާ މީހަކު ކެނެޑާގަ ހުރެގެން ފަތުރަމުންދާ ހަރުކަށި ފިކުރު ފުލުހުންނަށް ފެނޭ ބާ؟

  13
  2
 18. އައްބެ

  ހަރުކަށިފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ އަދި އެކަމަށް ގޮވާލާ މީހެއް އިންނާނެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރީމައި ދެންތިބި މީހުންގެ ނަންތައް އަންގާނަން.

  11
  2
 19. މަހުދީ

  ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މީހުން ރިޕޯރޓް ކުރީމާ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އަދަބުދެވޭނެތައް؟

  3
  2
 20. ދޮނޭ

  އެމްޑީއެންގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްކަން ބުނެދީފާނަންތަ

  7
  1
  • ޜަޟީ

   ޢެމީހުން މީހުން މަ ރާ ބާ؟

   2
   2
   • ގަންޖާބޯ

    ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށްފެނެ، ރާއްޖޭގަ އެންމެ ގިނަ މަރުތަކަކީ ޑުރަގު ގޭންގުތަކުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ މަރުތައް. އަޅާ ނުކިޔޭހާ ގިނަ.

    ބޯންޖެހޭނޭ ބޮވެންޖެހޭނޭ ކިޔާ އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތްދެނީ ނަށީދު. އަދި ގޭންގުތަކުގެ ބޮޑުންނަށް މޑޕ ގެ ސިޔާސީ މަގާމުދެ. އަދި ނުވީތާކަށް ދެބޯގެރިދުއްވަން ގުއްޓަނާމޯބޭ ޖަލަށްލި ފައުޒީ ކަހަލަ މީހުންވެސް މޑޕ ގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ދިން.

    ތި ލާދީނީ މޑނ އަދި އޭގެ ސިޔާސީ ގޮފި މޑޕ އަކީ މިރާއްޖެ ހަލާކުކޮށް މީހުން މަރަން އެންމެ މަގު ކޮށާ ބައިގަނޑަކީ.

    "ޥެން ދަ ގޮއިންގް ގެޓްސް ޓަފް ތަޅާނެ ކުދިން ކޮޅެއް ހޯދާ." އެޔެންނު މޮޓޯއަކީވެސް.
    ހި ދިވެހު ފުލުހުންނާ ސިފައިން އެޔަށް ނޫނެކޭ ބުނީމަ މިހާރު އިންޑިޔާ މިތްނަށް ވައްދައިގެން އެ އުޅެނީ.

 21. ކިނބޫ

  ކެނަރީގޭ ބުއްޅަ އައްވުރެ ހަރުކަށިފިކުރު ފަތުރާ ބީތާއެއް މި ގައުމުގަ ނެތް

  12
  1
 22. ޢަހު

  ހަރުކަށި ފިކުރު މީހުން އުޅެނީ ފާޑެއްގެ ޔުނީފޯމެއް ލައިގެން މަގުމަތީގަ މިހުން ޗެކުވެސް ކުރާނެ ޖުރިމައިނާވެސް ކުރާނެ

 23. ހަރުކަށި މީހުން

  ލާދީނީ މީހުން ގެ މައުލޫމާތު ހަރުކަށި މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެދެން

 24. ހައްޤު

  އަދުލު އިންސާފެއް ނެތްތަނެއްގައި އިންސާފު ޤައިމު ކުރާނީ ކިހިނެއްބާ؟

 25. ތުއްތުފިކުރު

  ހަރުކަށި ފިކުރު މާނަކުރާ ގޮތާ މިންގަނޑާ އޭގައި ހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ. ހަރުކަށި ފިކުރު ކަމުގައި ހިމެނޭންވާނެ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ފިކުރުގެ ވާހަކަތަކާއި ކަންކަންވެސް.

 26. ޕީޕީ

  އުޅޭނެ ކެނެރީ ގޭގަ އަދި ސިއްކަ ގޭގަވެސް

 27. ކުޑަހެންވޭރު

  ތި ބުނާވަރަކަށް މިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރެއް ނެތް. ހަރުކަށި ފިކުރު ލޭބަލްކޮށް ޕްރަމޯޓް ކުރަނީ މި ގައުމުގައި އެއް ޖިންސުގެ ގުޅުން ހިންގުމާއި ހުރިހަ ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ދެތުވާބަޔަކު ތިބީމަ އެމީހުން އިދަ ދައްސައި އަނގަމަތީ ޓޭޕް ދަމައި ދެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވަން އެކަމެއް ނުވާނެ މި ހަށިގަނޑު ގައި ލޭ ހިނގާހިދަކު އިންޝާ ﷲ މި ގައުމު ފަސާދަ ކުރިޔަކަ ނުދޭނަން ކެނެރީގޭ ކެރަފާ އައިލާއަކަށް.