ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ބެއްލެވުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) ގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޖަރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވަނީ ނަޝީދަށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ނަޝީދަށް ޒިޔާރާތްކޮށްލުމަށް ޖަރުމަނަށްް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ވިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދުގެ ދެކިލަން ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ހަދިިޔާއެއް ހިފައިގެން ކަމަށެވެ.

"ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަސް ކުށްވެރިކުރަން. އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު އިންސާފްގެ ދަރުބާރަށް ގެނެވެން ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުވެސް މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރާތެއް ކޮށްލަން. އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ބެއްލުވުމަށް. އެ ޒަހަމްތައް ފެނިފަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރިން. ވިސާ ހަމަޖެހޭ އިރަށް ޖަރުމަނަސް ނައްޓާލާނަން، ހަދިޔާ ހިފައިގެން" ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން މަޖީދީ މަގުގައި އޮތް އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަތުމަށް ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަޑި ދަށުން ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ.

ހަމަލާގެ ގެއްލުން ބޮޑުކުރަން ބޮމުގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުރި ރޭޒާ ފުއްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ފުއްމާޕެމާއި ބަނޑާއި ފަޔަށް ވެސް ވަދެފައި ހުއްޓެވެ. ހަށިކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި އެ ރޭޒާ ފުއްތައް ނަގަން ހޭނައްތައިގެން 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރި އެވެ. މިހާރު އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ޖަރުމަނުގައި އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތަބާވާ ބައެއްކަން މިހާތަނަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ބިސް

  ޖޫސް ފުޅިއެއްތަ ގެންދަނީ؟

  36
  • ދިދީ

   ދިޔާ އެއްޗެ ލާނެ ދަބަހެއް ހޯދާތި

   15
   • Anonymous

    ލޮލީ ޖާބިރު ތަ އެއްކަލަ ކޮހު

 2. އެބިރު

  ޖާބިރޫ ޖާބިރޫ ބާ އަކަށް ދިމާއަށް ބަލާވެސް ނުލާތި

  31
  2
 3. ޢަހުމަދު ޗާބީބޮކާ

  ޖާބިރު ކީތްކުރަންދަނީ ގަހަކައް އެރޭނީޔަކީނޫން ބަލިވެ އުޅުއްވަނީ ޖާބެ ދިޔާމަ އިތުރު ބޮލުރިހުމަކައްވާނީ ޖާބެ ރަނގަޅުވާނެ އަމިއްލަފުޅައް މިހާރު ބޮލުގަ ކެނޑިފަ ހުރިރޮދި ތަކައްބޭސްކޮއްލަން އުޅުއްވީއްޔާ

  30
  1
 4. ައިބްރާހީމް

  ތިޔަ ޖާބިރުމެންގެ ޚަބަރުތަށް ނުގެނެސް އެ ހެން ކަމެއް ކޮށްބަލަ

  31
  2
 5. ކޮސްގޮވަނީ

  އިންސާފުގެ ދަރުބާރޭ..؟..ބޮންބޭ ދަރުބާރޭ ކިޔާބަލަ . ކަލޭމެންނަށް ، ނާއްޓެއްވަރުގެ ތަންކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ރައްޔަތަކަށް އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވިގެން މިއުޅޭ ސަބަބަކީ ތިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެ ހޭ އި ހުލާސްތެރި ކަމެއްނެތް ސިޔާސީ ފައިސާޔާ ހެދީ ބޫތުކައިފަ ތިބިބައެއްގެ ސަބަބުން... އައްނި ކީއްކުރަން އެއްވެސްވެސް ރައްޔަތަކަށް ލާއިންސާނީ ހަމަލާ ދީގެންނުވާނެ...މިއޮތީވާ ގައުމެއް...!

  26
  1
 6. ރަނާ

  ޖާބިރުދޭ ހަދިޔާ އަންނިއަށް ވަރަށް ރަގަޅުވާނެ . އަދި ހަދިޔާ ބޭނުން ކުރާނީވެސް ދެބޭފުޅުން އރކުގަ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ

  36
 7. ޢަގީލަންބާ

  ހަދިޔާ އަކީ ދިޔާތަކެތި އެޅި ދަބަހެއްތަ

  41
 8. ޙާސިމް

  މަޖުލީހު މެންބަރުންނަށް ވިސާ ބޭނުންތަ

  27
 9. ޖަހޯބަރާ

  އަނެއްކާ ތިދެއްވާ ހަދިޔާ އަނބުރާ ހޯދަން ނޫޅެ ހުރެވޭނެތަ..! ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް ތިހަދިޔާގެ އަގުވަޒަން ކުރެވެންވާނެ. އޭރުން ދިރިތިބީންނަށް ނުވަތަ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަމަވެސް އ.ޖާބިރު ތިއަނބުރާ ހޯދަން އުޅޭއިރު ތިއެއް ދެވޭނީވެސް ވަކްތުން ވަކްތަށް.

  23
  1
 10. ފާތުމަ އެޅި ވަގު މިސްކިތް

  ޖާއްކޮ ޔޫ އަރ ދަ ކޫލަސްޓް ހިއުމަން އޮފް ދިސް ޖެނެރޭސަން... ކީޕް ގޮއިންގް. 2023 އިސް ޔުއަރ އިޔަރ.މޭން

  6
  21
 11. ާދުރުމީ

  ތި ހަދިޔާ ޖަރުމަނުންވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ. ކީއްކުރަން މާލެއިން ގެންދަނީ. ޢެތަނަށް ގޮސް ތިއިހ ހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފަދީ

  25
 12. ވެރިން

  އެކޮޅުގަ ބޯކޮށް ތި ހަދިޔާތައް އޮއްނާނެ

  33
 13. ބޮލުރޮދި

  ދިޔާ އެއްޗެހި ދަބަހެއް ހިފައިގެން ދާތި...

  32
 14. ބޯދުޅަ

  މީހަމަ ކޮހެއް

  26
  1
 15. ޒިއްކޮ

  ޖަރުމަނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދަންވަރު މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ގެންދެވި އަލުގަނޑުގެ މުދާ ތައް ރައްދު ކޮއްދެއްވުން އެދެން.

  26
  2
 16. ކަޑަ

  ހޮނޑާފުށި އެޕިސޯޑް ނުކުޅޭތި. ހާމިދު އަބުދުލް ޣަފޫރު ނުގެންދާތި.

  25
 17. ދިޔާނާ

  ތީ ނަޝީދަށް މާ ހެޔޮއެދޭމީހެއްތަ؟އަނެއްކާ ކޯއްޗެއް ތި ގެންދަވަނީ؟ކަފަ ލޮލީތަ؟

  16
 18. ބޭޗާރާ

  މުހައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މާލޭގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ދަތިވީމާ ބޭއްވީ ފަތުހުއްސަލާމް ކިޔާ މާލޭ ފަޅުގައި އޮތް އޮޑީގައި. އެއީ ނަށާފުޅި ބޮއިގެން ޖަލްސާ ކުރެވެން އޮތީ އެތަނުގައި ކަމަށްވާތީ.

  21
 19. ބޮޑާބެ

  ގެއިން ބަދިގެއަށް ދާހެން ޖަރުމަނަށާއި ލަންޑަނަށްވެސް ދެވޭކަން މީސްތަކުންނަށް އަންގައި ބޮޑާކަން ފާޅުކުރުން! ހެހެހެހެ!

  22
 20. އެޖެންޑާ2021

  މަހީކުރިގޮތެއްނޫންތިވީއަކީ. މަހީކުރީ ވަތަންޔާހޫ ޔަހޫދީ އަށް ހަދިޔާ ފުޅުތަކެއް ހިއްޕަވައިގެން
  ވަޑައިގަންނަވަނީކަމަށް.

 21. ދިވެހިވަންތަ

  ފަލަސްތީނަށް މިފަދަ ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅެއްގަ އެޤައުމަށް ރަނގަޅު ހަދިޔާއެއް ދިންނަމަ ތަންކޮޅެއް ސަވާބު ބޮޑުވީސް ތޯއްޗެއް

  11
 22. އަރިއަތޮޅުން

  ޖައްސަމުން ގޮސް ޖައްސަމުން ބަލިބައްޔަށް ކުރާ ފަރުވާއެކޭ
  ކަރުގަނޑުން ބަނބުކޭލު ދުޅަބަލި ނެތްތަފާތެއް ބޭސްކުރުން

  ޅެންވެރިޔާ ބުނަނީ ގެއްލުން ހުރި އެއްޗަކުން ބައްޔަކަށް ބޭސްކުރުމުގެ ނަމުގާ އެތިކޮޅުކޮޅު ދެމުން ފަރުވާ ކުރުމުންގޮސް ޝިފާކުރާކަމުގެ ނިޒާމަކީ ޖާ ހިލުކަމޭ. އެގޮތަކީ ބަނބުކޭލު ކަރުގަނޑުން ދުޅަބައްޔަށް ދިވެ ހިން އި ހުޒަމާނު ބޭސްކުރުން ފަދަ ކަމެކޭ. ޓީބީ ޖެ ހިފާ ހުރި މީ ހަކަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ބޭސްދީގެން ނުކަތާނެޔޭ..

 23. މޮޔަފުޅު ވެލެއްވީތޯ؟

  ބޯހަމަޖެހޭ ސޮރެއްތަ އެއީ؟

 24. ރާފިޢު

  ރިހާކުރާ ތެލުލިފަތާ ލޮނުމިރުސް ގެންދާތި ކޮންމެސް

 25. ޠމ

  މިދެން ކޮން ބައެއްތަ ؟ބޮޑާކަން ދައްކަން