ސިޑިން އަރަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ ވެއްޓިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީ ސިޑިން އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓިވަޑައިގަތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަތަލް ގަޓް ކަންޕޫރަށް މޯދީ ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތަނުގައި ހިނގާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވަން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ. ސިޑިން އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ވަކި ހިސާބަކުން މޯދީ އަރި ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެން، ކައްސާލާތަން އެ ވީޑިއޯ އިން ފެނެއެވެ. އަދި، ސިޑި މައްޗަށް މޯދީ ވެއްޓެއެވެ.

މި ސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ލީޑަރު، މޯދީ ސިޑި މައްޗަށް ވެއްޓިވަޑައިގަތް އިރު، އަނގަވަތަށް އޭނާ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ އެވެ. ވެއްޓިގެން ދިޔަ ގަޑީގައި، މޯދީގެ ދެއަތްޕުޅު ޖެހުނީ ސިޑި މަތީގައެވެ. އެއާއެކު ވަގުތުން ތެދުވެވަޑައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް މޯދީ ފެއްޓެވިތަން ވީޑިއޯއިން ފެންނައިރު، މޯދީގެ ކައިރީގައި ތިބޭ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ވަނީ ވަގުތުން މޯދީ އަށް އެހީތެރިވެދީ، އޭނާ ތެދުކޮށްދީފައެވެ.

 

މި ހާދިސާގައި މޯދީއަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

53 ކޮމެންޓް

 1. ބޯވަޅު

  ޔޫޓިއުބަށްވަދެ ކޮމެންޓުކިޔަން މިޖައްސާލީ.

  119
  3
 2. Ali Zahir

  އުފާވެރި މަންޒަރެއް

  251
  12
  • ސަބީން ގެ ބޭބެ

   ޥަޑާގެންފިއޭ... އެތައް މުސްލިމުންގެ ލެއިން ފޯވެފަ ހުރި ހަރުބީ ކާފަރަކަށް ހާދަ އިއްޒަތެކޭ ތިދެނީ.. އާންމު މުސްލިމަކަށް ނުކުރާ އިހުތިރާމާއި ގަދަރު ތިކުރަނީ ... އިސްލާމް ކަން ކޮބާތަ؟

   223
   6
 3. ިޮފަލިނަރަ

  ތިޔަ ބެފުޅާ ވަށާ ތިބެނި ހުސް ސެކުރިޓިން ބަލަބަލަ އަވަސް ކަން އެމިހުން އެޓެންޑުވިލެއް

  92
  5
  • ނިކް

   ބިމުގަ ނުޖެހެނީސް ހިފަހަށްޓައިފި.. މިރާއްޖޭގަ ބޮޑު ބޮމެއް ގޮވީމަވެސް ރައީސް ބަހަށްޓައިގެން ސެކިއުރިޓީ ތިބީ އެހެން މީހުން ސަލާމަށްކުރާށާ ވާނުވާ ނޭނގިފަޔާ

   38
   1
 4. ހަހަހަހަހަހާ

  އަންނިގެ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންނޭގެ. ???

  227
  7
 5. އަސްލު..

  ފައިވާން ވަދު ކަނޑާލީ އެއްކަލަ ލޮލާ ލޯ ދިމާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން...

  152
  1
 6. Anonymous

  މިއަދު 2 ލޯ ސީދާވެ ހިނގާދިޔަ ކޯޅުން ގަނޑުގެ އަސަރު ދޯ ނަޝީދު.

  152
  5
  • ޖައި

   ﷲ އަކްބަރް

   59
   1
  • ވިސްނޭ

   ތީ ބާރުގަދަވެގެން އުޅޭމީހުންނަށް ވާގޮތް..ނިކަން ދެކިބަލަ..މޯދީ ވެސް މަރުވާނެ..

   32
   2
 7. ހުސޭނުބޭ

  އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބުއްޅަބޭ ނެތީތަ އެތަނުގައި ލޮލާއި ލޯ ދިމާކޮށްގެން!

  148
  4
 8. ނަލަ

  ޢެއްވެސް އިންސާނަކަށް ދެރަކަމެއް ދިމާވުމުން އުފާކުރާކަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ނޯވެއެވެ. ޖެހޭނީ އެމީހަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތާމަ ފައުޅުކުރާށެވެ.

  28
  149
  • Anonymous

   މުސްލިމުންގެ ގާތިލުންނަކީ އިންސާނުންގެ ކެޓަގަރީން ބޭރުވެފައިވާ ބައެކެވެ.

   208
   5
 9. ކަލޯ

  ތިކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެ.

  114
  6
  • Anonymous

   ނުލަފާ ވީމަ މާތް ވަނީތަ

   21
   2
 10. ޢިބޫ

  އަލްހަމްދު لله

  147
  4
 11. ވެެރިން

  ގެރި އެއް ފުރޮޅާލީ ޔޯ ????

  168
  3
 12. ބޮޑު ގެރި

  މިކަމުގެ ހިތާމައިގައި މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަންޖެހޭ. ޢަދި ގައުމީ ދިދަވެސް ބައިދަޑިއަށް ތިރިކުރަންޖެހޭ.

  133
  8
 13. ާއައްޑޫ އަލިބެއްޔާ

  މުސްކުޅި ބެއްޔާ ގަނޑު ވެއްޓި މަރުވެއްޖިއްޔާ ހާދަ ހާ ވާރަގަޅޭ.
  الله މީނަގެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާށި امين.

  143
  9
 14. ކުޑަ ގެރި

  މޯޑީ ވީމަ ވެއްޓިވަޑައިގަތީ އަހަރުމެން ވެއްޖެއްޔާ ލެޑޭނީ.

  159
  1
  • ޅަ ގެރި

   ތިޔާ ބުނީ ހެޔޮކޮށް.. އަހަ ރެމެން ވެއްޖެއްޔާ ގަސްތުގަ ލެޑިގަތީއޭ ބުނާނީ..މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން..އަޅެ މީ ދޮގެއްތަ؟

   51
   1
 15. ާަާމަ

  އެވީރަނގަޅަށް. އަނގަމަތި ފަޅައިގެން ދިޔަނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް. އެއީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވާ ޝައިތާނަކަށްވާތީ...

  137
  5
 16. ކުއްޖާ

  ނަސީބެއް އަންނީ ތިތާ ނެއްކަން އެހެން ނޫން ނަމަ މޯދީ އުރާލާނެ.??

  107
  2
 17. ބާރީ

  ބޮޑާ ކަންމަތީ ހިންގާތީ ވާގޮތް...

  105
  5
 18. މޯދީ

  ވެއްޓި ބުޑައް ދަތް ވަތް ނަމަ ރަނގަޅު ވީސް ?

  103
  4
 19. ޢަލީ

  ދެން ވެއްޓޭނީ ފަހުގެ ވެއްޓުން.

  51
  1
  • ޖާބިރު

   انا الله

 20. ސިޑި

  ކިތަންމެ މައްޗައް އެރިޔަސް ތި މުޑި ހަމަ ވެއްޓޭނެ!
  އެކަމު ވެއްޓޭ މީހަކު “ތެދު ކޮއްދޭނެ” ގޮތެއް ބުނެދީބަލަ އަޅެ؟

  43
  2
 21. ހަހަހަ

  ގެރި ކަލާނގެ އައް ސަޖިދަ ޖަހަން ތިރިވީތަ

  45
  2
 22. ދަންސޫރަ

  ﷲ ހު ރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުން ވަންތަ

  65
  1
 23. ޕީޖޭ

  ފޭކް ސިޔާސީ ސްޓަންޓެއް..

  27
  2
 24. ޡ

  100. ކޮބައިތަ ގެރި ބައިގަނޑު.

  41
  1
 25. ޟިޔަރު

  ހާދަ އުފާވެރި ޚަބަރެކޭ.
  ގެރި ބަންޑުންވީ.

  37
  2
 26. އަންމަޑޭ

  ވަށައިގެން މީހުން ތިއްބާ ވެސް ވެއްޓުނީ އެންވީ މާ އޭގެ މާނައަކީ މަރުވެސް އަންނާނީ ތިހެން ނޭ

  36
  1
 27. މުހައްމަދު

  މިކަމާ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ހިތާމަފާޅުކޮށްފާ ބަޔާން ނެރެންއުޅޭ.
  މިއޮތީ ވެރިކަމެއް ހޯދާދީފަޔެއްނޫން.
  ތައްބައްލަކަ.

  31
  1
 28. ހުސެން

  ލޮލާ ލޯ ؟

  27
  1
 29. ޓިނު ވަގު

  އަލްޙަމްދު ލިﷲ!!! ގެރި ބެ..

  37
  1
 30. ޓިނު ވަގު

  ހަލާކު ހުރި ގެރި ބެއަށް...

  33
  1
 31. އަލީ

  މުޖޭ ޕަކަޅޯ ކަޕަޅޯ ޕަކަޅޯ

  26
  1
 32. ހިންދުމަރާ

  ވ ވ ވ އުފާ ވެއްޖެ!

  27
  1
 33. ސައިންސް

  މުސްލިމުނަށް އަނިޔާކުރުން ކުއްވެރިކުރަން. އެކަމު ތި ސިޑީގެ ޑިޒައިން އިން ގޮތުން މުންޑު ލައިގެން/ދެފައި ދުރުނުކުރެވޭ އެންމެން ވެއްޓޭނެ. އެއީ ޔާމީން ކަމަށް ވިޔަސް.

  11
  12
 34. ލޮލާލޯ

  އިންޑިޔާގައި ހިންދޫ ނަށްވުރެ މުސްލިމުން މަދުކުރަންވެގެން ފާސްކުރި ގާނޫނުގައި ވިއްދި ފައިގަ ވަރުދިޔައީ މޯދީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގަ އިއުޅޭނެ އެވައްތަރުގެ ޖަނަވާރުން ބޮ.ޑަށް ވައްތަރީ ގެރިޔަކާ ދޯ

  19
  1
 35. ޕިއުޑްސް

  އެފޮސް އިންދަ ޗެޓް ބޮއިސް.

  8
  1
 36. ލޮލާލޯ

  އެހެން މީހަކާ ލޮލާލޯ ދިމާވިއިރު އަމިއްލަ ފަޔާ ސިޑިއާ ދިމާނުވެފަ އެއޮތީ.

  13
  1
 37. އ. ޖ. އ

  ވެއްޓުނީ ގަސްތުގަތޯ

  6
  4
 38. ވެއްޓުނީ ވެއްޓުނީ

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ކާފަރު ދައްޖާލު ވެއްޓޭތަން ފެނުނީމަ. އެހެންވާނީ މާތްﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނަށް... އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބޭނެ.... މޯދީ އަކީ ތަނަކުން އަރައި ހުރި ބޮޑު ފަލަފަލަ ގެރިއެއް..

  14
  2
 39. މީހާ

  "ސިޑިކޮޅު މައްޗަށް މޯދީކޮޅު ވެއްޓިވަޑައިގެންފި"

  13
  1
 40. ހެހެ

  އާމީން....
  ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް....

 41. ޙަސަން

  ޙަމަ ރަނގަޅަށްވ އަދިވެސް މުސްލިމުން ކަތިލާ

 42. ހަބަރު ކިޔާ މީހާ

  ﷲاكبر.

 43. ކުއްތާ މޯޖީ

  ޢުފާވެރި ކަމާ އެވެ.. މިކަހަލަ ޖަނަވާރު ގެރިން ގެ ކިބައިން އިންސާނުން ސަލާމަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ.. މިގަރުނުގެ ހެޓިލަރ

 44. އެ.ބީ.ސީ

  އެބޭ ސިޑިން ވެއްޓިނީ އުތަ؟

 45. ޫިޮިމޮޔަ

  ??????