ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި، ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ގއ.ވިލިގިނލިންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތަށް" މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

ADS BY ASTERS

13 ކޮމެންޓް

 1. ސަހީދު ގާތަށް އދ ނޫނީ ޔޫކޭއަށް ފުނުވާލާ.

 2. އައި އެމް ޕްރޮ އެލް، ޖީ، ބީ، ޓީ

 3. އަފިހުން ބެހީމަ ވާނެ ހައެތި މިވަނީ

 4. ޔާމީނުގެ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިނގިކަމެއްމީ

 5. ރީނދޫމީހުންގެ ވެރިކަމުގަދޮތަ އެކަހަލަކަންކަން ތިޔޮއްގެންތަކުރާރުވަނީ.!!

 6. ތިވާނީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމުކޮއްފައިވާ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ދެމިހުންކަމަށް.
  ތި ދެމީހުންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތު ކުރަން ޓަރާންސްޕޭރެންސީން މިހާރު ތިބެނީ ބަލަބަލާ.

 7. ގުޅުން ހިންގީމަތަ ގޯސްވީ. ކޮބާތަ އެންމެން އެޑިޔުކޭޓް ކުރާ އެޑިއުކޭޝަން. އެމީހުން ފެށުނީއްސުރެ ވަޙުޝީ ވާހަކައާއި ފިލްމު ބަލަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ އިގިރޭސި ޓީޗަރުން މެދުވެރިކޮށް. އެކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކޮބާ؟

 8. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކަފާލާތުން ދޫކޮށްލާ ރޭގަ ބަނގުރާ ބުއީމަ ޖުމައިލްވެސް ކަފާލާތުން ދޫކޮށްލީ ޔާމީންގެ ހަމަހަމަ ކަނޤ ދައްކާދީ

 9. ބޯ ކަނޑާލާ

 10. ތިޔައީ އެބުނާ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސް. ތިޔަކަންކަން ގާއިމު ނުކުރެވިގެންނު ރީނދޫ މީހުން އެއުޅެނީ......؟؟؟

 11. ދިއްފުށީ އާދަމް މިސްބާހު

  މެމްބަރު ސައުދުގެ ކޮއްކޮ އެއް!

 12. ބަލަ މި 100 100 ގައުމުގައިވެސް އެއް ޖިންސުން އުޅޭތަ؟ ބަންގާޅު ބައެއް އުތަ؟