ވަގުތު ބްރޭކިން
އުރުދޮގާން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
24 މިނެޓް ކުރިން

ސިޔާސީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް - ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިއުމަތްތަކާއި، އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކުގައިވެސް ހަމަހަމަކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)