ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
26 މިނެޓް ކުރިން

ސިޔާސީ

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އިބޫގެ ހަމަހިމޭން ދުނިޔެ އިން ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެއް!

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ސިފަ ކުރުމުގައި އޭނާ އާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އިބޫ އަކީ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)