މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅުވާލަދޭ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު (7.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިގޮތަށް ނިންމިކަން ހާމަ ކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު ފޯނުން މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅުވާލަދޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައި ވަނީ ސާވޭ މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ނެދަލޭންޑް ކުންފުންޏަކާއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއި ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 6،695 ކިލޯ މީޓަރުގެ ބްރިޖުތަކާ ކޯޒްވޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި މަޝްރޫއު ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށީ އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލުމަށް ތިން ބްރިޖް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"ގްރޭޓަ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބި، ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލު ކުރައްވައެވެ. ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖްގައި ލޯން އަދި ހިލޭ އެހީގެ ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫ އަށް 488 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

70 ކޮމެންޓް

 1. ޙަރާމް

  ދަރަނި މައްޗަށް ދަރަނި، ގައުމު ދޮވެލާފަވެސް ތިކަން ކުރެވޭތޯބަލާތި ވަރިހަމަ ގައުމު ދޮވެވުނަސް
  ރޔ އެބައޮއި ކަމެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފަ?

  87
  7
  • އަހޫ

   ޔާމިނުވަނީ ޗައިނާބުރިޖްގެ 50% ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ އަތުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައި.

   107
   2
  • އަސްލުހާލަތު

   މީގަ ހިލޭ އެހީ ގިނައީ އެކަމަކު، ކީއްވެތަ މާލެއަށް ތިޔަހާ ބައިވަރު ތިޔަ ޑަންޕުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން.. މިވެރިންވެސް އައިސްސަ ހަމަ ކުރީމީހުންގޮތަށް މާލެއަށް މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުތަކާ އެހީތަށް. ތިޔަ ލާރިން ޓުރާންސްޝިޕްމަންޓް ޕޯޓެއްކަހަލަ ތަނެއް އަޅާބަލަ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފަ އޮތަށް ބޯކޮށް ޑޮލަރު ވަންނާނެ މި ޤައުމަށް.. ތިޔަ ބުރިޖުން ކިހާ ބޭރު ފައިސާއެއް ވަދޭ؟

   21
   3
  • Anonymous

   ލޯނު ދެްކޭނެ އެއްވެސްގޮތެއްނެތި ކޮންލޯނެއްމިނަގަނީ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިކަން ގުއްޓުވައިގެން ނޫނީ މިގައުމު ސަލާމަތެއް ދެން ނުކުރެވޭނެ

   34
 2. ބޯކިބާ

  ގައުމު ވިއްކައިފި، ވިއްކައިފި، ވިއްކައިފި.

  125
  5
  • Anonymous

   ދިވެހިންނަކީ މރުވެފަ ތިބި ބައެއް. ހެޔޮވާނެ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ބޭލިއަސް ފޯނު އޮތީމަ އެވީ. ހިނގާ އަޅުވެތިކަމަށްދާން.

   33
   1
 3. އެދުން

  އެދުމެއްނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ.. ހާއްސަކޮށް ހިންދީން. ައމިއްލަ ގައުމުގެ މީހުން ބަނޑަށް ބައިތިއްބައިގެން މަރާ ބައެއް އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކަށް މާރަނގަޅުވެގެން މި އުޅެނީ.. އަދި އެވެސް މުސްލިމު ބަޔަކަށް..

  129
  2
 4. ދޮރުފާރަ

  ކޮންކުރިޓްތަރައްގީ

  98
 5. ކާފީ

  ތި އަޑޭ އިނޑިޔާއިން އަރުވާނީ އެކަމަކު ތިލާރި އެއް ނުޑޭނެ.

  87
  1
 6. ?????

  ލޯކަނު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ސްޓަންޓް މިސަރުކާރަކައް ދަނޑި ފަނުންވެސް ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ

  34
  1
 7. މ

  ޗައިނާގެ އެހީގާއި ބްރިޖް އެޅީމާ ދަރަނި ދަންތުރަ
  ޢިންޑިޔާއިން ލޯނު ނެގީމާ އެހީތެރިކަން
  ޢިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް އިން 8 ޕަސެންޓް ިިިިިިިިިިިިި
  ޢިންޓްރަސްޓާ އެކު ނަގާ ލޯނެއް ތިޔައީ ކުރުމުއްދަތުގާ ދައްކާ ގޮތަށް.....

  33
  • Anonymous

   ނުވިތާކަށް އިންޑިއާއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދެނީ. ދިސް އިޖް ކޮރަޕްސަން.

   28
 8. މިއަދު

  ކޮބާހިލޭއެހީގެ މިންވަރަކީ ކޮބާލޯނުގެ މިންވަރަކީ ކޮބާ އިންޓަރެސްަޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ ލޯނުގެ މުއްދަތަކީ ތިލޯނުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ އިތުރުކަމެއް ނެތްތަ ކިޔައްފަޅުރަށް ކިތައްބޭސް ކޮންބައެއްތިކަންކުރަނީ އިންޑިޔާއަކީ ތިކަމުގެ ފަންނީ ބައެއް ތިބިގައުމެއްނަުން އެމީހުންގެ ފަންނަކީ ރޭޕް

  31
 9. ނ

  2023 ގައި ތިޔަކަން ނިމޭނީ ހުވަފެނުން....
  ޗައިނާ މީހުން ކުރަންޏާ ނިމިދާނެ...އިންޑިޔާ ލައްވާ ކުރުވަންޏާ 10 އަހަރުން ނިމޭނީ

  33
 10. ޑޮޓް

  ޓާޓާ ފްލެޓް ބިއްލޫރި ހެން ނުވާނެބާ

  70
 11. އެޖެންޑާ ކޮވިޑް-19

  ދޭންބުއްޏަސް ކޮންތަނަ ކުން ނެރެފަދެނީ މުޅި އިންޑިޔާ އެއޮއްފަނާވަނީ ލާދީނީ ވެގެންގޮސް ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަދި ނޭނގެ ގެރިމޯދީވެސް ސަލާމަތްވާނެ ކަމެއް އިންޑިޔާއިން އެއްޗެއް ދިނަސް ކިނބޫ ކައިފަ ބާ ކީއެއް ނުވާނެ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުން ގުއިރޯނުގައި ޖައްސަން އުޅޭނެ. ކަމަ ކުނެތޭ ރައްޔިތުން ނޫޅޭ ތިހަ ދާ ދޮގުތަ ކުގެ ވަސްބަލާ ކަށް ކޮންބުރިޖެއް މިފަސްއަހަރަ ކު ތިބުރިޖެއްނޭޅޭނެ ވަރަސާފު ކޮށް މިބުނަނީ ތިބުތިޖެއް ނޭޅޭނެ އެހެން ނޫނަސް ތިއަޅަން އުޅޭ ބުރިޖަށްވުރެ ރައްޔިތުނަށް މާފައިދާވާނެ ރައީސްޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ޓަ ކައި ބުރިބުރިޔަށް ހިއްލާލި ކޮތަރު ކޮށިތައް އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށްދިނިއްޔާ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުނަށް އޮޅުވާލަން ފާޑުފާޑުގެ ވަސްބުރުވާނެ ކަމަ ކުނެތޭ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ތިލާދީނީ ބައިގަނޑު އެންމެ ހި. ކޮޅެއްގައިވެސް ވެރި ކަމުގައި ތިބޭ ކަށް ރައްޔިތުންގެ ވެރި ކަމެއް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުންނޭ ކިޔާފަ ކިނބުލާ ގެރިޔާ އަމަޔާބަފަޔާ ދަރިޔާ ތިބިއްޔާތި ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ތިބި ވަގުން ނެތްއެއް ކޮއްގެން ތި ކުރަނީ ވެރި ކަމެއްތަ ވެރި ކަމެ ކޭކި ކިޔާފަ ރައްޔިތުނަށް ބޮޑުވެގެންވާ ބަލާވެރި ކަމެއްނު ތިޖާހިލުންތިދައް ކަނީ ﷲ ތިބައިގަނޑު ބައިބައި ކޮށްނި ކަމެތި ކޮށް އެންމެހައި ނިޢުމަތްތަ ކުން މަޚުރޫމް ކުރަށްވައި ހާމަ ކަންބޮޑުގޮތަ ކަށް މުޅިދުނިޔެއަށް ފަލީހަތް ކުރަށްވާށި އާމީން

  21
  2
 12. ކާފަ

  ހިލޭތަ ނޫނީ ލޯނުތަ؟

  48
  1
  • ހުސޭނުބޭ

   1000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައި 3000 ރުފިޔާ ފޭރިގަންނަ ހިލޭ އެހީ!

 13. އަހްމަދު

  ލޯނު 499 މިލިޔަން
  ހިލޭ އެހީ 1 މިލިޔަން
  ވެދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަރުވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާ އިސްތިގްލާލު،
  ﷲ المستعان

  64
 14. ގޫބައްޑާ

  ކޮބާ ދެކުނުގަ އަޅާ އެއްޗެއް ނެތްތަ ؟ 🙁

  41
  3
 15. ޓާޓާ

  އިގްތިސާދީ ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓި ފައި ވާތީ ރައްޔިތުން ގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ހަދައިގެން އުޅޭ ބުހުތާނު ދޮގު ނަމަކުން ރިހައެއްނުކެކޭނެ

  54
 16. ޙހހހ

  އަބަދުވެސް ދެނީ ، އަންނަނީ ، ލިބެނީ ، ދެން ވެއްޓެނީ

  57
 17. ޒުހޫ

  ސުބުޙާނަﷲ ކިތައް ރަށްބާ މިދަނީ

  15
 18. ސޮނި

  ބަލަ ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ޗައިނާއިން އަޅާދިން ބުރިޖް އެއީ ގައުމް ވިއްކާލުމެއް ނޫން ތަ ؟

  2
  25
  • ވާނުވާ

   ތިބުރާންތި އަޑެއް ނާހަންތަ ކެ މްޕެއިން ތެރޭގަ ބުނި އަޑެއް ލޯނެއް ނުނަގާނަ މޭ ލޯނަ މޭ.

  • ގެރިމޯދީ

   މިހާރު ވަކި ކޯޗެކޯ. މިކަހަލަ ބީތާއިން ގައުމު ހަލާކު ކުރަނީ

 19. ދިސްވޭ

  ތިޔާއީ ލޯން ދަންތުރަ އިންޑިއާ އިން ނުދޭނެ 500 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އެއް ނުވެސް ދެވޭނެއޭ ތިޔާ ލޯން ނުދެވޭނެ އިންޑިއާ އަށް 2030 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ވެސް ނަތީޖާ އަކީ ބްރިޖް ވެސް ނިމޭނީ 2030 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ކުރިން އަޅަން ފަށާފައިވާ ބްރިޖް ދާނީ ބޮލަށް ވެއްޓެމުންނޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އެއީ އިންޑިއާ ބްރިޖް ގެ ހިސްޓްރީ އަކީ...

  12
  1
 20. ކުޅުދުއްފުށީމޭން

  6695 ކިލޯ މީޓަރަކީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ ފުޅާމިނަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ނޯތު އެމެރިކާ ފުޅާމިނުގެ ދެ ގުނަ ބޮޑު އަދަދެއް ރާއްޖެ އާއި ސުރީ ލަންކާއާ ދޭތެރޭ ހުންނަނީ 1000 ކިލޯމީޓަރު ، 6695 ކިލޯމީޓަރަކީ ޖެޓު މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ވެސް 7 ގަޑި އިރުގެ ދިގު ދަތުރެއް. 6695 ކިލޯމީޓެރުގެ ބުރިޖެކޭ މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅައްތަ

  • ޕޮއިންޓް

   6.695 ކިލޯމީޓަރ

 21. ކިޔުންތެރިޔާ

  ކޮބާތަ ކޫއްޑޫގަ އަޅާނަމޭ ބުނި ބުރިޖު؟ ފަހަތައް މާލެ ނެތީމަތަ ބާކީކޮށްލަނީ؟
  ބުރިޖުވެސް އެޅޭނީ ބުރިޖު އެޅޭނެ ފެންވަރުގެ މީހުނަށް. ބަލަ ތިހެން ތެޅުނަސް ހުޅުނބު ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފައިބާތަން ނުފެންނާނެ.

  10
 22. މަބޭ

  މިޖަހާސަކަރާތެއް ރައްޔިތުންއެބަޖެހޭ ވަރައްގާތުންބަލަން އިންޑިޔާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކައް ލޫނުނަގަނީ ޗައިނާގެ އެގްޒިންބޭންއިން ރާއްޖެޔައްމިހާފަސޭހައިއިން ލޯނުމިދެނީ ކޮންތާކުންހޯދާފަބާ ނޫނީ މީ ދެބޯގެރިދުއްވުމެއްބާ

  8
  1
 23. އަލީމޫސާ

  ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތުމަށް ކައްކާ ބޮޑުގޭސްގަޑެއް.

  12
 24. ނުވާނެއޭ

  ތިޔާ ބްރިޖްގެ ކޮލިޓީ އަކީ ކޮބައިތޭ އެއީ ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ރާއްޖޭގައި ސަސްޕެންޝަން ބްރިޖެއް އަޅައިފިނަމަ ދެން އެފަދަ ބްރިޖެއްގެ އޮޕަރޭޓިންގް ކޮސްޓް ބޮޑުވެގެން ގޮސް ސަރުކާރަށް ޖެހޭނެއޭ އެވަރުގެ 1000 ބްރިޖް އަޅާނެ ޚަރަދު ކުރަން އެފަދަ ބްރިޖެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ދެރަ އެއޮތީ އައިޖީއެމް އެޗަށް ދިމާވެފައި 40 އަހަރުވަނީއޭ މަރާމާތު ސަރުކާރުން ކުރާތާ އެއަށް ވުރެން ރަނގަޅުވީސް އޭ އެ ހޮސްޕިޓާ ތަޅާ ފުނޑާލާ އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅިނަމަ ދައްކާ ބްރިޖްގެ ކޮލިޓީ އާއި ޑިޒައިން ޖެހޭނެ ގެޒެޓް ކުރެވެން އަދި އެ ޖެހޭނެ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން އަކަށް ދާން އިންޑިއާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ބޮލަށް ވެއްޓޭ ގޮތަށް ބްރިޖް އަޅައިގެން ނުވާނެއޭ...

 25. ތަމެންދޯ

  މަމެން ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ނިމެން އޮންނަ އަހަރު ގައި ތިޔާ ބްރިޖް އަޅަން ކަމަށް ބުނެ ސިމެންތި ބަސްތާ އެއް އިންޑިއާގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއް ގެންނާނެ ދެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާ މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދާނެ އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ހުރި އެހީ ތަކުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްސް ތައް ނިންމަން މަދުވެގެން 15 އަހަރު ނަގައޭ އައިޖީއެމްއެޗް ވެސް ނިމުނީ 15 އަހަރުންނޭ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަޅަން ވިހި އަހަރު ނެގި އެ ހުރިހާ އިމާރާތް ތައް މިހާރު އެހެރަ ބޮލަށް ވެއްޓެނީއޭ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީގެ އިމާރާތުގެ ސްލެބް ބޮލަށް ވެއްޓެނީއޭ އައިޖީއެމް އެޗް ގެ ސެކެންޑް ފްލޯރ ސްލެބް މިހާރު ފައިބަނީ ތަން ތަންގަނޑު ބިމަށް ދޯ...

  4
  1
 26. ޢަފްލާ

  ތިލާރިން އަޅަާނީ ކެނެރީގެއާއި ސިއްކަ ގެއާއި ދެމެދު ބްރިޖެއް އެހެންތަނެއްގަ ނާޅަނެ

  12
 27. ހައް

  މީކީ ދަރަންޏެއް ނޫންތަ ރޔ ލޯނު ނެގީމަ ވަނީދަރަންޏައް ކިހާ ވަރުގަދަ ކަމެއް މުޅި ގައުމު ގެރިމޯދީއއް ވިއްކާނިމިއްޖެ ދެވަގު ނުދެނެގުރިކަމައް ހަދާތިބެގެން

  11
 28. ދަންބެރު

  ދެންބުރިޖޭ ނުކިޔަ މީހާރު ތިހުރީ ކަރުތާފެނުގަ ވެއްޓެންކައިރިވި ވަރަކަށް އިންޑިއާއިން އެހީދޭނެ ތިޔައީ އަވާމެންދުރެއް.

  16
 29. ވ އތޅ

  ރަނގަޅު 23 އަށް ވޯޓާ ދިމާކޮށް ނިން މާނީ ވޯޓްގިނަވާނީވެސް
  އެހެންހަދާލީ މަތާ. އިންޑިއާ ހިލިހިލާ އިން ރާއްޖެ ބަނދެލައިފި.

  10
 30. ރ އަޑު

  އިންޑިއާ އަތުން އެހާގިނަ ފައިސާ ނުނެގުމަށް ސަރުކާރަށް
  ގޮވާލަން ތިކަ މުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްގޯސްވެދާ ރާއްޖެ ހަފުސް ވެދާނެ.

  10
 31. އިސްތިއުފާ

  އެމްޑީޕީ އަށް 65 ގޮނޑި ދިނީ ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން ކަމަށް ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަށް މަމެންވެސް ތާއީދު ކުރަމޭ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ރައީސް އިބޫ އަށް ޖެއްސުން ނުކުރާތީ ނޫންތޭ ރައީސް ފޮނުވާ ދަ ކިއްލިތަޅާ ކިޔަަވައިގެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ކަމާއި އެމްބެސެޑަރު ކަން ހުންނާނީ ދީފައޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް ދެއަހަރު ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ 16 ވަނަ ސޮފްހާ ގައިވާ ބިންތައް މާލޭން ނުދެވުނޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 32. ތަމެންދޯ

  ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާ އިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީއޭ އެދެނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޭ އެއީ ލޯންތޭ ނުވަތަ ހިލޭ އެހީތޭ ޔަގީނުން ވެސް އިންޑިއާ އަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ކިއެއްކުރަން 5 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވެސް ނުދެވޭނެއޭ ދެން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އިންޑިއާ އިން ކޮމާރޝަލް ރޭޓް ގައި ނަގާއިރު އެވާހަކަ ސަރުކާރުން ނުދައްކަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންވެގެންނޭ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރަން ލޯން ދޭނެ ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ދޭނެއޭ ފުރަތަމަ ވެސް އިންޑިއާ އިން ބްރިޖް އަޅަން ދޭ ލޯން އެހީ އެ އެހީ ދޭ ގޮތް އެވަނީ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައި ދެން ކޮބާތޭ ދެފުށް ފެނިފައި ފެށުމުގައި ވެސް ވައްކަން ކުރަނީ ދެން ވާނީ ކިިހިނެއް ހޯދާ ނުފެންނާނެއޭ ތިޔާ މަޝްރޫއު ފެށޭއިރު ދޯ...

 33. Anonymous

  ގައުމމު ދަރުވާލާފަ އިންޑިޔާއަށް ގައުމު ވިއްކާލާ. ނިމުނީ ހަލާސް.

  8
  1
 34. Anonymous

  ޗައިނައިން ހިލޭ އެހީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު. އިންޑިޔާއިން ބދަލުގައި އެގައުމުގެ 1 މިލިއަން މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާބާދުކުރުން.

 35. Anonymous

  ގައުމެއްނެތް. ހަލާކުގެ ތެރެއަށް މިގޮސްވެއްޓިނިމުނީ

 36. ޙހހޖޖޖޖ

  ޕޯޗްގީޒުންގެއަތުންމިންޖުކުތިގޮތަށްއިންޑިޔާބޭރުކުރާނަން

 37. ރައްޔަތުމީހާ

  އެ މްޑީޕީ މީހުން ޤައު މުވިއްކާ ކާއިހުސްކޮއްފި މިހެން ތިބެވޭކަހްނެތް މިބައިގަނޑު ތަޅާބޭރުކުރަންވީ

 38. ައޮފްބެ

  6،695 ކިލޯމީޓަޜޭ!!! ލިޔުމުގެ ކުށެއްހެން ހީވަނީ!!

 39. އަހްމަދު

  7.7 ބިލިއަނަށް ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ވިއްކާލީދޯ!!!!!

 40. ބަލާބަލަ

  އެމްޑީޕީގެ ދެ ވެރިކަން ވެސް މިވަނީ ނާކާމިޔާބު ދޯ ސަބަބަކީ އެއީ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ޕާރފޯމް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ފެއިލް ވުން މިފަހަރު މަމެން ރަނގަޅު ކުރާނީ މަޖްލީސް މަޖްލީސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕާރފޯމް ކޮށްފައި އެބަހުރި ސަރުކާރު ނެތީ ޕާރފޯމް ކޮށްފައި ކޮވިޑް ތެރޭގައި މަޖްލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މަޖްލީސް ހުޅުވައިގެން ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ރައީސް ނަޝީދު ކުރި ނަމަވެސް ވަޒީރުންނަށް ނުކެރެއޭ ރައީސް އޮފީހަށް އެއްވެލާ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވާފައި މަމެން ނޭދެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ދައުރުގެ މެދު ތެރެއިން ވެއްޓެން އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިހާރު މިދާ ރޭޓުން ދަށަށް ދާނަމަ ނުހިފެހެއްޓޭނެ ސަރުކާރަށް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފަޅު ތަކެއް މަހަކު މަދުވެގެން 50 ފަޅު ފަޅެއް 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ނަމަވެސް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ދައުލަތަށް އެބަބޭނުންވޭ ގިނަ އަދަދަށް ފައިސާ...

 41. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ފައްޔާޒުގެ ވޯޓުނަގާ ނި މުނީ...ޝުކުރިއްޔާ މައު މޫނު ގާސި މު އި މުރާުނު ޝޭޙު އިލްޔާސް ޒައިދު އިޔާޒު...ކޮއް މެ މީހަކު ވެރިކަ މުގަހުއްޓަސް ދީނާ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުންގެ ސަލާ މަތް ވަހުދަތު ގައު މިއްޔަތު ވަތަނިއްޔަތު ދެ މިނޯންނާކަން އެގި ކަށަވަރު ވާނެކަަށް ޔަގީން...30އަހަރުން 30ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ނުލިބުނު މައު މޫނަށް... މިސަރުކާރު ގެންނަން ވޯޓުދިން އެއް މެން މިއަދު ގައު މުދަރާ އަޅުވެތިވީ މަ ބުނާނެއެއްޗެ ނެތްތަ...

 42. ނުވާނެއޭ

  ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާ އިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ އެތަނުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ ހިލޭ އެހީ

 43. ހީލަތްމަޅި

  ބަލަ ފުރަތަމަ ކަލޭމެންގެ ގައުމުގެ ކަންތައް ހަމަޔަކައް އަޅުވަބަލަ، އަސާސީ ހިދުމަތް ނުލިބޭ މިލިޔަނުން މީހުންއެބަތިބި، ފުރަތަމަ އެކަން ހަމަޔަކައް އަޅުވަބަލަ، އަހަރެނެން މުސްލިމުންނައް މިމީހުން ހެވަކައްނޭދޭނެ

 44. އަހަންމާ

  ރާއްޖެ އަޅުވެތިވަނީ ހަ މައެކަނި ޗައިނާއިން ރައީސް ޔާ މީން ގެންނަ ލާރިން އުތަ އިންޑިޔާއިން ލާރި ދެނީ ލިއްލާހިއަށް ޓަކާއުތަ

 45. ނާސިރު11

  އަމިއްލަ ޤައުމުގެ 50ޕަސެންޓް މީހުން ބަނޑަށް ޖެހިފަ ތިބި ބަޔަކަށް 500 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދޭންލިބޭނެތަ؟ އެއީ ޗައިނާއިން ލޯނެއް ނަގާފަ ފައިދާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ދޭ ލޯނެއް. ތިވެރިކަން ނިމޭއިރަށް އަންގާނެ ވަގުތުން ފައިސާދައްކާށޭ. ކުރިންވެސް ހެދީ އެހެން. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމް ވެއްޓުނު ދުވަހުއެސަރުކާރުން ނެގި 300 މިލިޔަން ވަގުން ދައްކަން އެންގި. ތިޔަ ބުރިޖެއްވެސް ނޭޅޭނެ ތިޔަލޯނުވެސް ކާނެ. ވާގޮތްބަލަން ތިބޭ. ެe

 46. ބާރީ

  މިހާތަނަށް ލިބުނު އެއްޗެއް ފެން ނަން ނެއް ..ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް 152 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

 47. علي وحيد

  ދިވެހިރާއްޖެ އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަރަނިދަންތުރައެއްގަ ރަނގަޅަށް މީލާދީނީ ސަރުކާރުން ޖައްސައިފި މިއީ ހުއްޓުވަންޖެހޭކަމެއް ބުރިޖުއެޅިޔަސް ނޭޅިޔަސް ސަލާމަތުން ތިބެވޭނީ މިނިވަންކަމާއެކު ތިބެވިގެން

 48. ކަމަނަ

  ރ. ޔާމީނަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ދިނނުމުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންއެދޭ ކަމެއްނޫން . މިހާރުންމިހާރަށް ސަލާމަތްކޮށްދީ ބަލަގަ އިންޑިއާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިތިބި ބައެއް ނެތީތަ މިމޯދީގެފަތުންދުވަނީ

 49. ބަލާތި

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ފެއިލިއަރ އަކަށް ވާނީ ވެސް ހަމަ އެކަނި އިންޑިއާ އިން ލޯން އެހީ ހޯދަން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން އެކަނި ގެންގުޅެގެންނޭ ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި އިރު ޗައިނާ އިންވެސް އެހީ ހޯދި އަދި އިންޑިއާ އިން ވެސް އެހީ ހޯދި އަދި ޔޫރަޕް އިން ވެސް އެހީ ހޯދި ރައީސް ޔާމީން އެހީ ހޯދި ޗައިނާ އިން އިންޑިއާ އިން އަދި އަރަބި ގައުމު ތަކުން ވެސް ޖަޕާނުން ވެސް ހޯދި އެއީ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑް ކާސްޓިންގް ނެޓްވޯރކް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރުން އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ހިލޭ އެހީއެކޭ..

 50. علي وحيد

  ބަލަގަ ފައިޖެހޭހިސާބެއްގަ އަޅާބުރިޖަކަށް 488މލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާއިރު މީލާދީނީ ސަރުކާރުން އަގުބޮޑުވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެބާ އަދި އަމިއްލަ މަންފާޔައްޓަކައި އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމުދެކެ ހެޔޮއެދިގެން ކަމަށް ވެގެންއުޅޭ ބުރުމާ ޤާސިމް އަށް 488މލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތިލަފެނުގަ އަޅާ ބުރިޖެއްގެ އަގުބޮޑު ވާހަކަ ނުދެއްކިގެން އުޅެނީ ކީއްބަ ހުޅުލެ އާއި މާލެ އާއި ދޭތެރޭގައި އެޅިބުރިޖު 200 މިލިޔަން ޑޮލަރު އަގުބޮޑު ވާހަކަ ދެއްކި އަނަތެލަބަޑިތައްކުބައިތޯ ދެންއޮތީ رئيس عبدالله يامين عبد القيوم ގެ ސަރުކާރުން އެޅި ބުރިޖާއި ،ތިލަފުއްޓާއި މާލެ އާއި ދެމެދު އޮތް ދެބުރިޖުގެ ތިލަ ފުން ވާހަކަ ހުޅުމާލެ ބުރިޖުގެ ފުންމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް( ތިލަފުށި ބުރިޖައްވުރެ)) ހަގުނަ ފުންމިން

 51. ބޭރުކުރޭ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކުރަން ޖެހޭ ވަރާއި ގާތަށް ވެސް ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަށް ރާއްޖެ އަށް ގެނެވުނު އެމްބަސީ އެއް ނެތޭ ކިއެއްތޭ ވާނީ ކުވޭތު އަދި ގަތަރު އަދި ބަހުރެއިން އަދި މިސްރުގެ އަދި މެލޭޝިއާ އަދި ތައިލެންޑް އަދި ސިންގަޕޯރގެ އެމްބަސީ ތައް ރާއްޖޭގައި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރިއްޔާ އެކަން ނުކުރެވޭ އަދި އިންޑިއާ ނޫން ގައުމަކުން އެހީ ނުހޯދޭ ދެން ކިއެއްކުރާ ބޭރުގެ އެމްބެސެޑަރުން ތަކެއްތޭ އެއީ ބޭނުން ބަޔެއް ނޫނޭ އެމެން ބޭރުކުރަންވީއޭ...

 52. އެމަންޖެ

  މިހާރު ތިޔަ ބިލިޔަންތައް މޑޕ ކައި ހުސްކޮއްފި ، ކަލޭ މެނައް ބުރިޒެއްވެސް ނޫން އެޅޭނީ ގައުމުފެލާލާ ގައުމު ހަލާކު ކުރެވޭނީ.

 53. ގަންޖާބޯ

  ކުރިން ބަޖެޓް ގައި ހި މެނި 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮބާ އިންޑިޔާއިން މުޅި ބުރިޖުގެ ބަޖެޓް އެއްކޮށް ދީނީ މަ 400 މ ވަތް ތަނެއް ބުނެބަލަ ވަގުންނަކީ ކޮބައި ކަ މެއް އޮޅިއްޖެ

 54. ސަލާމްބެ

  ޗައިނާގެ އެހީގާއި ބްރިޖް އެޅީމާ ދަރަނި . އެމްޑީޕީ ވެރިކަމައް އާދެވުނީމަ ޢިންޑިޔާއިން ލޯނު ނެގީމާ އެހީތެރިކަން. ޔާމީން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެފައިދާ އަށް ކުރާކޮންމެކަމެއް އެއީވައްކަންކަމައްހަދާ ޗައިނާ މެދުވެރިވެ ކަމެއްކުރާނަމަ ޗައިނާއަށް ގައުމުވިއްކާ ކަމުގަ ބުނެއެމްޑޕީންރައްޔިތުން ބޮލައްޗިޕުޖަހާފަ މިހާރު މިކުރަނީ ވަކިންކޮންކަމެއް؟ ތިޔަ އިންޑިއާގެ އަމިއްލަރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާ އެގައުމުގެ ނިކަމެތި ވަކިންހާއްސަކޮން މުސްލިމް ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް މިރާއްޖެއަށް އެކިނަންނަމުގަ ތިޔަކޮށްދެ ކަންކަމުގެ ފަހަތުގަ އޮތީހަމަމިގައުމާއި ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކޮށް ގައުމުދަރުވާލާ މިގައުމުހެ ޓުއަރިޒަމްގެ ސިނާއަތްފުނޑާލުން.

 55. Anonymous

  މިވަރުގެ ސަތި ދުވަސްވަރެއްގައި މިހާބޮދު ލޯނެއް ނެގިޔަދީގެންނުވާނެ. މުޅި ގައުމު ދަރުވާލާ ދިވެހި ގައުމު އިނަްޑިޔާއަށްދޭން މިއުޅެނީ.

 56. Anonymous

  ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއްނެތް. ލޯނުދައްކާނީ ކިހިނެއް. ގަސްދުގައި މިގައުމުގެ ރައްތަށް ވިއްކަން ހިންގާ މާސިންގާ ނުބައި އަމަލެއް

 57. Anonymous

  ބުރިޖު ނޭޅިގެން މިއުޅެނީ. ދުވާލަކު އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތައް ގެއްލި ރައްޔިތުން ހަނާވެގެންދަނީ. ކޮންކަހަލަ ދޮޅުރޯނާ ރައީސްއެއްތަ ދިވެހިން ހޯދައިގެން މިތިބީ.

 58. ނުކުރާތި

  އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓްލައިނުގެ ދަށުން 7 މަޝްރޫއެއް ފަށާއިރު ގެމަނަފުށި އަދި ފެލިވަރުގައި މަސްފެކްޓަރީސް ތައް ބިނާ ކުރުން އެއީ ފައިސާ ގެ ގޮތުން އެލޯން ނުދެއްކޭނެ ކަމެކޭ ސަބަބަކީ އެ ދެރަށުގައި އެ ހަދާއިރު ވެސް އީއައިއާރުއާރު އާއި އެފްއައިއާރުއާރު އުޅޭނީ %3 އަށް ވުރެން ދަށުގައޭ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ކޮޅެއް ލައިގެން ނަަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދު ފޭދޫ ފިނޮޅު ދެކުނުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާލާ އެތަނުގައި ތިޔާ ފެކްޓަރީސް ތައް އަޅާ ބިންތައް ދޫކުރަންވީ އެއިރުން ތިޔާ ލޯން ދެކޮޅު ޖެހޭނީ ރާއްޖެތެރެ އަށް އިންޑިއާއިން ލޯން ނަގައިގެން އެލޯން ފައިސާ އިސްރާފު ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ...

 59. ނުފެނޭދޯ

  އެމްޑީޕީ އެއް ނޯންނާނެ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ނެތް ހާލަތެއްގައި އަދި އެއް ބޮލެއް ދިއްކޮށް ނުލާ އެވަރުގެ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީ އަކުން އެމްޑީޕީ ނަމުގައި 65 ގޮނޑި މަޖްލީހަށް ލިބުނީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތާއި އޭނާގެ ރޭވުން ތެރިކަމޭ އޭގައި ރައީސް އިބޫގެ ހިއްސާ ވަރަށް ކުޑަވާނެއޭ މިއަދު މަޖްލީހަށް ހޮވިފައި ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ފުރަގަސްދީފިނަމަ އޭގެ ދެރަ ލިބޭނީ އެމެމްބަރުންނަށް ކޮބާ ރީކޯ މޫސަ މިއަދު ނެތް ދޯ ނުފެނޭދޯ

 60. ކަމަނަ

  ކޮއްކޮމެނޭ ލޯނެެއްނޫނޭ ދެއްވައިފި ކިޔަނީ އެދުމެއްނެތި ވެދުމެއް ކުރޭތަ އިންޑިޔަ ގަ އެތައްބަޔަކު ސަލާމް ޖަހައިގެން ކާއެތިކޮޅު ހޯދާއިރު މާދުރުގައިވާ ހިންދޫން ގެ ދުޝްމަނުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮއްދެނީ ހާދަހާވާ މޯދީ ހެޔޮފުޅޭ
  ޓީވީގެ ހަބަރުވެސް އެބުނާ އިންޑިޔާގެ ހަބަރު

 61. ނަސީދު

  ޢަހަރުމެން ރައްއިތުން މިބުނާނީ ތިކުރާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ތިއުޅެނީ އިންޑިޔާ ފައިބުޑައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ރައްއިތުން ތިރިކުރަން ، މިހާރުން މިހާރައް ތިކަން ކުރުން ހުއްޓާލާ ލޯނުނަގަންވާނީ ދަރިންގެދަރިން ނުދަރާގޮތައް އަދި ހައުމެން އިންޗިއެއްވެސް ބެރުގެ ބާރުވެރިކަން ނުހިގާގޮތައް