ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގެ ގެއެއް ފަޅާލާ ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެވިޑް ކޮލެޖް ވަގުތު ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް ސެމީ ފައިނަލް: އެފްސީ އުސްގަނޑަ އަދި އެފްސީ ބޭރުމަތި