ވަގުތު ބްރޭކިން
އުރުދޮގާން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
25 މިނެޓް ކުރިން

ކުޅިވަރު

ފަހު ވަގުތު ޖަރުމަނުން ސްވިޑެން ބަލިކޮށްފި

ފަހު ވަގުތު ޓޯނީ ކްރޫސް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލުން 2-1 އިން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް ޖަރުމަނުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭގެ މޮޅާއެކު ޖަރުމަނުން ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ސްވިޑެންއާ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 85)