ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލެ އަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
25 މިނެޓް ކުރިން

ހަޤީޤީ ހާދިސާ

ހަގީގީ ހާދިސާ: އެހީއަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންދާ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާ

މިއީ ބަންގްލަދޭޝް ކުއްޖެގެ ހިތުގެ އާދޭހެވެ. އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް ބައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހުނީ، ހަށިވިއްކުމުގައެވެ. އާއިލާއެއް، މަންމައެއް ބައްޕައެއް ނެތެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ގަދަކަމުން…